Damsan (ADS) đặt kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng, tăng 33% so với năm ngoái

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến cho cả năm 2023 lần lượt ở mức 2.984 tỷ đồng và 110 tỷ - lần lượt tăng 76% và 33% so với mức ghi nhận trong năm 2022 (với 1.692 tỷ đồng doanh thu và 82,6 tỷ đồng lãi trước thuế.

Damsan (ADS) đặt kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng, tăng 33% so với năm ngoái - Ảnh 1

CTCP Damsan (Mã ADS - HOSE) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, công ty đặt kế hoạch sản xuất 1.440 tấn sợi xe, 720 tấn khăn bông cao cấp, 1.200 tấn khăn tay bông thủ công; 14.400 tấm bông thương mại và 12.000 tấn sợi cọc gia công.

Ngoài ra, doanh nghiệp dệt may này cũng đặt kế hoạch xây dựng 150 căn nhà ở thương mại trong năm 2023.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến cho cả năm 2023 lần lượt ở mức 2.984 tỷ đồng và 110 tỷ lần lượt tăng 76% và 33% so với mức ghi nhận trong năm 2022 (với 1.692 tỷ đồng doanh thu và 82,6 tỷ đồng lãi trước thuế.

Xét theo quý, quý 4/2022 vừa qua, công ty ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận thấp nhất năm trong đó lãi ròng giảm sâu về còn 4,3 tỷ - chỉ bằng 1/7 lần quý 1. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khoản lỗ 7,6 tỷ trong quý 2/2020.

Tính đến cuối năm 2022, công ty đang có tiền - các khoản tương đương, tiền gửi và các khoản đầu tư trái phiếu ngắn hạn ở mức 392 tỷ đồng; tổng nợ tăng lên mức 1.558 tỷ - gấp 2,4 lần vố chủ sở hữu - trong đó gần 1.400 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Vừa qua, Damsan (mã chứng khoán ADS - sàn HOSE) đã công bố nghị quyết về việc góp vốn mua cổ phần đầu tư vào hai công ty mới. 

Theo đó, ADS sẽ mua 4,8 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP của CTCP Đầu tư An ninh Thái Bình. Tỷ lệ sở hữu của ADS tại công ty mới sẽ tương đương 48%. Tổng giá trị đầu tư là 48 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ nguồn vốn hợp lệ của ADS.

Đồng thời, ADS cũng sẽ mua 3,6 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP của CTCP Tập đoàn Năng lượng Xanh AD. Tỷ lệ sở hữu của ADS sau khi mua cổ phần là 20%. Tổng giá trị đầu tư là 36 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty. Thời điểm triển khai trong quý I/2022.

ADS sẽ giao ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định các nội dung liên quan tại các hợp đồng mua bán cổ phần, ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần và các văn bản, tài liệu liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty để thực hiện và hoàn tất giao dịch mua cổ phần.