Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn chín thập kỷ ra đời, rèn luyện và trưởng thành, trải qua bão tố, thách thức của các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, giành và giữ nền độc lập, tự do, Đảng đúc rút được nhiều hơn bài học quý giá. Những thành quả toàn diện mà Đảng ta mang lại cho đất nước, nhân dân là thực tiễn hùng hồn minh chứng cho chân lý: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân!

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1

Trong nhiều thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cùng với nhiều thời cơ, thuận lợi, Đảng ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thách thức- vẫn phải chống “thù trong, giặc ngoài”.

Thù trong được xem là “giặc nội xâm”, nổi lên là nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là nhóm lợi ích, là chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội; là lực lượng cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ…

Giặc ngoài là các thế lực, lực lượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm cách cản ngăn không cho dân ta, Đảng ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, không muốn Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Chúng tập trung chống phá quyết liệt bằng việc xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận thành tựu có tính nhân loại của chủ nghĩa cộng sản, học thuyết Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt chúng dùng thủ đoạn soi mói, tập hợp mọi hạn chế, yếu kém, tồn tại khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, đảng viên trong hệ thống chính trị; trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo toàn diện của Đảng để “ chế” thành vũ khí chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, với ý đồ và mục tiêu cao nhất là từ chia rẽ Đảng với dân, với Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang để lật đổ Đảng Cộng sản.

Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến sự thắng bại của một chính đảng, sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc thường xuyên, không ngưng nghỉ; là nhiệm vụ không chỉ riêng ai, trong đó vai trò đầu tàu, dẫn dắt, định hướng, nêu gương là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhận định tình hình hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm; gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động làm đội ngũ ta “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

Trong quá trình dõi theo, nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành NQ 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Năm năm qua, Ban chỉ đạo đã triển khai được nhiều công việc thiết thực, góp phần đấu tranh hiệu quả. Thời gian tới, đang tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết cho triển khai đấu tranh trên cả phương diện lý luận và thực tiễn hợp lý, hiệu quả. Như vận dụng cơ chế “đặt hàng” chuyên gia đầu ngành giỏi nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy biện chứng, khoa học, toàn diện, khách quan; phương pháp tiếp cận các vấn đề luôn đổi mới, bắt kịp diễn biến thời cuộc.

Các viện, cơ quan nghiên cứu chuyên sâu, chuyên ngành (triết học, lịch sử, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, thanh thiếu niên, phụ nữ, khoa học xã hội và nhân văn, chính trị - quân sự...) là nơi cung cấp nhân lực tham gia công tác đấu tranh; cung cấp nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo cho bộ phận thường trực đấu tranh chuyên trách. Tập trung tham mưu cho Trung ương về đánh giá, phân tích tình hình chống phá, dự báo khuynh hướng, thời điểm, quy luật, phương thức thủ đoạn chống phá; xây dựng, lựa chọn nội dung, chủ đề đấu tranh phù hợp, thiết thực, chính xác đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Lực lượng báo chí áp dụng cơ chế Cộng tác viên, trả chế độ thù lao với mức tương xứng với hiệu quả các tác phẩm đấu tranh, hình thức đấu tranh.

“Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mới thực sự xanh tươi”, thực tế chỉ ra rằng, phần lớn nhân dân đều quan sát, dõi theo thông tin tình hình đất nước mỗi ngày và lấy cuộc sống đời thường làm “thước đo” thẩm định kết quả lãnh đạo của Đảng. Đời sống vật chất và tinh thần đi lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, người dân được sống trong môi trường hòa bình, xã hội bình yên, hạnh phúc. Ấy là mục tiêu cao cả mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng đến.

Vì thế, trong những thời điểm kinh tế - xã hội đất nước gặp khó khăn cộng với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động không thuận đến đời sống thường nhật của mọi người, mọi nhà, khi ấy, nhất định sẽ nảy sinh tư tưởng, diễn biến về nhận thức, đánh giá nhìn nhận tình hình hay suy diễn phức tạp; dễ phát sinh tâm lý dao động, cả tin, nghe và đi theo lời kẻ xấu.

“Tình hình mới” ấy đòi hỏi đấu tranh lý luận, tư tưởng phải luôn gắn với thực tiễn đang diễn ra để không sa vào “lý luận suông, duy ý chí, nói lấy được”, áp đặt nhận thức. Lấy thực tế để bảo vệ chân lý, chứng minh quan điểm. Phương pháp đấu tranh là kết hợp cương, nhu; nghệ thuật công tâm (đánh vào lòng người); lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.

Tiếp tục nghiên cứu, phân tích làm rõ, sâu sắc hơn khái niệm “nền tảng tư tưởng của Đảng” được đề cập trong Nghị quyết 35 nhằm góp phần giải thích tuyên truyền với đại chúng bằng lối thể hiện giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong cuộc sống. Nội dung cốt lõi của Nghị quyết 35 cần được cân nhắc, lựa chọn, tóm lược, diễn giải kỹ càng, chi tiết nhằm phổ biến sâu rộng qua nhiều kênh thông tin khác nhau, coi trọng hệ thống báo chí chính thống, khai thác tốt mặt tích cực của mạng xã hội. Những định hướng nhận thức, nhận diện cơ bản về nội dung nghị quyết dần thấm sâu trong mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Theo đó lan tỏa, dần bồi đắp kỹ năng đấu tranh, thái độ ứng xử thích hợp với những tình huống phức tạp diễn ra trong đời sống chính trị - kinh tế- xã hội đất nước.

Nội dung cần quan tâm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa là khái niệm “tình hình mới” được đề cập trong Nghị quyết 35 theo hướng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân ủng hộ” với ý thức tự nguyện, tự giác; coi đó là trách nhiệm chính trị người dân cùng tham gia xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nội hàm của “tình hình mới” còn là môi trường sống của con người đang song hành với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, thời đại công nghệ 4.0, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo... ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận thông tin của mọi người. Môi trường ấy thật phong phú, đa dạng, đa chiều, rộng lớn, muôn phần phức tạp. Thông tin xấu, thông tin giả với dụng ý xấu đang ngày một gia tăng. Dựa vào phương tiện công nghệ hiện đại, thông tin lừa gạt, thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo sự thật xuất hiện ngày càng nhiều. Bằng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, kẻ thù luôn tìm cách hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; chia rẽ Đảng với dân; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; cổ xúy cho các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta; bênh vực hoạt động sai trái, hành vi vi phạm pháp luật của một số người... để lôi kéo, tập hợp lực lượng.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Một Đảng dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình là Đảng mạnh”. Kiên định với chiến lược xây dựng Đảng là mục tiêu then chốt, trong quá trình triển khai, Đảng từng bước cụ thể hóa, hiện thực hóa việc xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh thông qua ban hành hệ thống quy định chặt chẽ, bổ khuyết kịp thời những kẽ hở, ngăn ngừa tình trạng lợi ích nhóm. Triển khai tích cực công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là người đứng đầu, cán bộ có chức quyền.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí được duy trì, triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị cao trong cả hệ thống chính trị. Trung ương, Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quy định của Đảng làm căn cứ để cán bộ, đảng viên có cơ sở pháp lý triển khai hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng; khen thưởng, xử lý kỷ luật;công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn hóa quy trình lựa chọn cán bộ bài bản, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ hơn. Như công tác chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ XIV đã được triển khai từ sớm, từ xa, ngay trong Hội nghị BCH Trung ương 8 (khóa XIII). Công khai minh bạch kết quả cụ thể công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông tin đầy đủ, khách quan về tồn tại, yếu kém, tiêu cực của cá nhân, tổ chức do Đảng lãnh đạo, quản lý đã nhận được sự đồng thuận tích cực của xã hội, nhân dân; dư luận tích cực trong nước và quốc tế. Đó được xem như gián tiếp tham góp lý lẽ, thực tế vào cuộc đấu tranh bảo vệ uy tín, vị thế độc tôn lãnh đạo của Đảng.

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội (MXH) là một vấn đề đáng quan tâm. Các thế lực thù địch coi trọng, khai thác sâu, triệt để thông tin qua kênh này nhằm “tích tiểu thành đại” làm “cơ sở thực tế có sức thuyết phục cao” để lấp liếm, cãi cùn, biện hộ cho các luận điệu chống phá của chúng.

Với những người không đủ bản lĩnh, thiếu tỉnh táo dễ mắc bẫy mà cả tin, bị lung lạc tư tưởng, nghe theo. Đáng quan tâm là, đối tượng bị ảnh hưởng, tác động nhiều bởi những thông tin xấu độc thường có cả lớp trẻ, người cao tuổi, người yếm thế xã hội, đang gặp khó khăn trong cuộc sống, tâm tư, tâm trạng bức xúc, mặc cảm, tự ti trong cuộc sống hàng ngày…

Do đó, công tác tuyên truyền, đấu tranh cần kết hợp đa dạng hình thức chuyển tải thông tin qua kênh báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền miệng; thông tin nội bộ (bằng tài liệu) trong cán bộ, đảng viên; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như mặt trận Tổ quốc, các hội chính trị, nhất là việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, nội dung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong từng giai đoạn, thời điểm một cách cụ thể, chi tiết như “diễn biến thời tiết”.

Chống và Xây đều là những nhiệm vụ quan trọng, nhưng Xây phải luôn được đề cao, coi trọng hơn. Phát hiện, khai thác, biểu dương ngợi ca người tốt, việc tốt, bảo vệ người tốt phải luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong tuyên truyền. Bởi, nếu biết chăm lo cho nhiệm vụ Xây (xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, kinh tế phát triển bền vững) thì Chống sẽ thuận lợi, hiệu quả. Hãy khắc ghi lời Bác Hồ: “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng cũng dựa trên triết lý ấy, đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta; là thông điệp được trao gửi mọi người trước thềm Xuân mới…

VĂN HÙNG