Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn. Dự thảo này quy định nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, theo đó, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Theo dự thảo, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

+ Tư vấn, chuyển giao công nghệ: Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cho các chuyên gia tư vấn công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ mới, hiện đại phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn.
+ Tín dụng xanh, trái phiếu xanh: Doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm, cho phép tiếp cận các khoản vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quốc tế, Ngân hàng Phát triển Việt Nam,...
+ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp và 50% chi phí đào tạo nghề và chi phí chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động tại khu vực triển khai dự án kinh tế tuần hoàn.

Các ưu đãi này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước.

Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn - Ảnh 1

Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cho các chuyên gia tư vấn công nghệ, miễn thuế nhập khẩu cho các trang thiết bị công nghệ phục vụ dự án, ưu tiên thông quan hàng hóa, hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê hoặc mua các giải pháp chuyển đổi số để thực hiện dự án kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, các dự án tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm, cho phép tiếp cận các khoản vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, các quỹ an sinh xã hội, quỹ môi trường, quỹ phát triển xanh, và quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Các dự án cũng được khuyến khích hợp tác với các đơn vị có chức năng để phát hành trái phiếu xanh theo quy định của pháp luật về trái phiếu. Mỗi tỉnh, thành phố chỉ được có tối đa 05 tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm được phép phát hành trái phiếu xanh. Dự thảo cũng cho phép duy nhất 01 đơn vị được hợp tác liên kết với quỹ đầu tư phát triển địa phương để vận hành sàn giao dịch trái phiếu xanh.

Nhà nước cũng cam kết hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp cho tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm, 50% chi phí đào tạo nghề và chi phí chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng không vượt quá 03 tháng lương cơ sở cho mỗi người lao động tại khu vực triển khai dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm.

Bảo An