DIC Corp lên phương án giải thể Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu

Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu được thành lập ngày 16/8/2019 tại tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu.

DIC Corp lên phương án giải thể Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu - Ảnh 1

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HoSE) thông qua việc giải thể Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu.

Theo đó, chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu được thành lập ngày 16/8/2019 tại tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, DIC Corp cũng vừa thông qua kế hoạch dự kiến mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, nguồn tiền dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Theo tìm hiểu, tính tới cuối năm 2022, DIC Corp còn tổng dư nợ trái phiếu là 1.861,8 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/9/2024, lãi suất 11,55%/năm.

Ngoài ra, Công ty còn phát hành mã trái phiếu DIGH2124002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm, đã mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị dư nợ lô trái phiếu còn lại là 461 tỷ đồng.

Tương tự, đối với trái phiếu mã DIGH2124003, trái phiếu với mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giá trị còn lại 439 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, tổng dư nợ trái phiếu còn lại chỉ là 900 tỷ đồng.

Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 12,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.103,5 tỷ đồng về 14.743,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.923,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.347,1 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.