Dược Hậu Giang (DHG) đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức lên 30% bằng tiền mặt

Dược Hậu Giang đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 từ 30% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái lên mức 35%.

Dược Hậu Giang (DHG) đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức lên 30% bằng tiền mặt - Ảnh 1

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể, Dược Hậu Giang đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 từ 30% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái lên mức 35%.

Đề xuất sẽ được đệ trình lên ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 tới đây. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3. Với 130,75 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến sẽ chi ra gần 458 tỷ đồng chia cổ tức lần này cho cổ đông.

Riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng DHG là 1.196 tỷ đồng – tăng 18% so với quý 4/2021. 

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 709 tỷ đồng – tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các khoản chi phí, DHG lãi sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 4/2021.

Theo giải trình từ phía công ty trong kỳ nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm kháng sinh và các sản phẩm phòng bệnh, tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó công ty đã chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, thành phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng. 

Ngoài ra DHG còn kiểm soát tốt chi phí, công nợ và dòng tiền. Tăng sản lượng, tồn kho nguyên liệu/thành phẩm giá thấp nên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng năng suất lao động và hiệu qủa đầu tư.

Luỹ kế cả năm 2022 cả doanh thu và LNST của DHG đều đạt mức tăng trưởng hai con số, doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng – tăng 17% so với cùng kỳ; LNST đạt 988 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 7.318 đồng.

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 853 tỷ đồng và 682,4 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2022, DHG đã hoàn thành vượt 10,8% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về LNST.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản DHG vào mức 5.168 tỷ đồng, tăng 554 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả tăng hơn 50 tỷ đồng lên 876,6 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 45% xuống còn 115tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu tăng 501 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng quỹ đầu tư và phát triển (tăng 290 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối quý 4, Dược Hậu Giang có hơn 1.018 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.