EVN Finance đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 560 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%.

EVN Finance đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 560 tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 1

Theo đó, năm 2023, EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội năm nay, ban lãnh đạo EVN Finance cũng sẽ thực hiện bầu Ban kiểm soát và HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế tổ chức.

EVF cho biết, trong năm 2022, công ty đã thực hiện đã thực hiện tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tín dụng từ đó giảm chi phí dự phòng rủi ro cũng như kiểm soát chi phí hoạt động. Đồng thời EVN Finance  cũngghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 919 tỷ đồng, tăng gần 17% so với mức thực hiện năm 2021.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2008, với 03 cổ đông sáng lập là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE) và gần 65.000 cổ đông là tổ chức, cán bộ nhân viên ngành điện. Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM vào tháng 8/2018. 

Trải qua gần 15 năm hoạt động, với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với uy tín và vị thế ngày càng được khẳng định trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng tài sản của EVN Finance đạt 42.197 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 32,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2022 của EVF đạt 1,64%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 11,5%, luôn duy trì cao hơn mức quy định tối thiểu 9% của Ngân hàng Nhà nước.