Hà Nội: Học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ tới trường từ ngày 6/4

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký công văn số 976/UBND-KGVX ngày 04/4/2022 về việc cho phép học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 tại 30 quận, huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6/4/2022.

Hà Nội: Học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ tới trường từ ngày 6/4 - Ảnh 1

 

Văn bản số 976/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

 

Theo đó, thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 844/TTr- SGDĐT ngày 04/4/2022, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo TP chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương để hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Nam Phong