Hà Tĩnh: Kỳ vọng ngành công nghiệp chế biến - chế tạo trong quý III/2024 chuyển biến tích cực

Theo dự báo, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo trên địa bàn trong quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024, có xu hướng tăng lên và ổn định.

Ngành công nghiệp chế biến - chế tạo 6 tháng cuối năm 2024 có xu hướng tăng lên.
Ngành công nghiệp chế biến - chế tạo 6 tháng cuối năm 2024 có xu hướng tăng lên.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu tích cực, khi có 3/4 nhóm ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là vào thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, xưởng cán nóng đại tu sửa, dây chuyền sản xuất thép dừng sản xuất; thị phần bán nội địa giảm, thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh do đó sản lượng thép sản xuất giảm mạnh so cùng kỳ năm 2023. Vì vậy, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát điều tra của Cục Thống kê Hà Tĩnh, nhìn chung, đa số các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến - chế tạo trên địa bàn dự báo trong quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh, khối lượng sản xuất, số lượng đơn đặt hàng có xu hướng tốt lên.

Cụ thể, có 35,42% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý III/2024 tốt hơn và 50% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định so với quý II/2024. 39,58% doanh nghiệp cho rằng khối lượng sản xuất trong quý III sẽ tăng so với quý II và 47,92% doanh nghiệp nhận định sẽ giữ ổn định. Về số lượng đơn đặt hàng mới trong quý III, có 37,5% doanh nghiệp nhận định tăng lên và 47,92% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên như quý II/2024.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2024, có đến 52,08% doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo nhận định khối lượng sản xuất có xu hướng tăng lên và gần 40% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên. Trong khi đó, số doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên cũng đạt 50%.

Kết quả điều tra cũng cho thấy phần lớn doanh nghiệp dự báo số lượng lao động 6 tháng cuối năm vẫn tiếp tục giữ nguyên nhằm ổn định sản xuất của doanh nghiệp (67% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên lao động).

Công nghiệp chế biến – chế tạo là ngành đóng góp chủ yếu vào phát triển công nghiệp và nền kinh tế nói chung. Kết quả điều tra cho thấy tình hình sản xuất ngành công nghiệp chủ lực này đang có những chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn trước, kì vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Hoài Thanh