Hai tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế Viettel Construction ước đạt 89 tỷ đồng

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm 2023 với 1.562 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 89 tỷ đồng, lần lượt tăng 18%, 20% so với cùng kỳ.

Hai tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế Viettel Construction ước đạt 89 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, tính riêng trong tháng 2/2023, doanh thu công ty đạt 804 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6% và 7% so với tháng 1 trước đó.

Trong 2 tháng đầu năm, mảng vận hành khai thác đóng góp doanh thu lớn nhất với 881 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 57%. Công ty đã đảm bảo vận hành khai thác mạng cáp cho Tập đoàn Viettel và các đối tác như CMC, MobiFone; cùng với đó là ký hợp đồng nâng cấp, bảo dưỡng 289 hạng mục với chủ đầu tư Mytel (nổi bật là tuyến cáp ngầm trọng điểm dài 55km).

Doanh thu mảng xây lắp đem về gần 449 tỷ đồng, chiếm 29% tổng doanh thu và tăng trưởng 48% so với cùng kỳ. Luỹ kế 2 tháng, CTR ký kết 300 tỷ đồng hợp đồng xây dựng dân dụng B2B và ký kết 151 hợp đồng xây dựng dân dụng B2C.

Xét theo khu vực, 71% doanh thu (tương đương 1.109 tỷ đồng) của Viettel Construction đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel. Trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 453 tỷ đồng, chiếm 29% doanh thu.

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) được thành lập vào năm 1995, là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, Viettel Construction mang trong mình khát vọng trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình thông minh, hiệu quả cao nhất thông qua 5 lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư hạ tầng cho thuê; Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2B và B2C); Công nghệ thông tin; Giải pháp tích hợp và Vận hành khai thác.

Trong năm 2022, Doanh thu Viettel Construction đạt 9.398,3 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2021, tương đương 109% kế hoạch năm 8.586,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: Đạt 556,6 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2021, tương đương 108% kế hoạch năm 517,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu 10.338 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, cùng tăng trưởng 10% so với kết quả thực hiện năm 2022.