Hoa Sen đăng ký bán toàn bộ hơn 327.000 cổ phiếu quỹ

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 15/3 đơn vị đã chấp thuận cho Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) bán toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ.

Hoa Sen đăng ký bán toàn bộ hơn 327.000 cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Ban đầu, Hoa Sen dự định mua 22 triệu cổ phiếu HSG nhưng theo quy định của Điều 310 Nghị định 155/2020, doanh nghiệp phải bán hết cổ phiếu quỹ mua trước ngày 1/1/2021 rồi mới được phép tiếp tục mua cổ phiếu quỹ.

Vì vậy, Hoa Sen đăng ký bán toàn bộ hơn 327.000 cổ phiếu quỹ đã mua lại của các cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước đó. Thời gian bán ra dự kiến từ ngày 25/3 đến 31/3/2021 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại HOSE.  Hoa Sen cho biết giá bán sẽ trong khoảng từ 20.000 đến 35.000 đồng/cp.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021), công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình "phải có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ".

Vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua 22 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2021. Ngày chốt danh sách cổ đông là 9/3 vừa qua, thời gian lấy ý kiến từ 20/3 đến 5/4.

Về tình hình kinh doanh, HSG công bố kết quả kinh doanh quí hợp nhất quý IV niên độ tài chính (NĐTC) 2019-2020 (từ ngày 01/07-30/09/2020)

Sản lượng ước quý IV là 525,3 tấn, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ và tăng 28% so với quý liền kề. Doanh thu ước đạt 8.349 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng, gần gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm (từ ngày 01/10/2019-30/09/2020), sản lượng tiêu thụ ước đạt gần 1.622,7 tấn, tăng 9% so cùng kỳ, hoàn thành 108% kế hoạch; doanh thu ước đạt 27.538 tỷ đồng, đạt 98% so cùng kỳ, hoàn thành 98,4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, lớn gấp 3 lần cùng kỳ và gấp 2,8 lần chỉ tiêu kế hoạch năm.

Hà My