Học sinh Quảng Trị khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2094/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Tuổi trẻ Quảng Trị hỗ trợ các em học sinh tựu trường.
Tuổi trẻ Quảng Trị hỗ trợ các em học sinh tựu trường.

Theo đó, ngày 29/8/2022 sẽ là ngày tựu trường của các cấp học (riêng đối với lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022), lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học sẽ được tiến hành đồng loạt ở tất cả cấp học vào ngày 5/9/2022.

Về chương trình học, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I 18 tuần và học kỳ II 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, khối 11 và khối 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ 16 tuần), khối 10 có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần). Ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì thời gian nghỉ hè của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; đồng thời hướng dẫn chi tiết thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng thời gian và quy định.

Bùi Quốc Dũng