Lợi nhuận quí I/2021, Bia Sài Gòn - Miền Trung đạt 28,5 tỷ đồng

Trong quí I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 272,6 tỷ tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 66 tỷ đồng tăng gần 61% so với quý I/2020.

Lợi nhuận quí I/2021, Bia Sài Gòn - Miền Trung đạt 28,5 tỷ đồng - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (HoSE: SMB) đã công bố BCTC quý I/2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận trong quí I/2021doanh thu thuần đạt 272,6 tỷ tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 66 tỷ đồng tăng gần 61% so với quý I/2020.

Trong kỳ chi phí bán hàng tăng mạnh từ hơn 6 tỷ đồng lên hơn 12 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng thêm 28,6% nên kết quả SMB lãi ròng 28,5 tỷ đồng tăng 50% so với quý I/2020

Bên cạnh đó, theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của doanh nghiệp công bố, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu đạt 1.315 tỷ đồng doanh thu tăng 11,2% so với thực hiện 2020 và dự tính lãi trước thuế gần 153 tỷ đồng giảm 18,6% so với thực hiện 2020. Cổ tức dự kiến là 35%.

Trong năm 2020, SMB ghi nhận doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 158,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,8% và 23% so với thực hiện trong năm 2019.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận năm 2020 sụt giảm so với năm 2019, SMB cho biết chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử lý hành vi uống rượu, bia khi lái xe từ, khiến sản lượng tiêu thụ bia giảm, giảm 30,16 triệu lít bia các loại so với năm 2019.

Tổng tài sản của SMB tính đến cuối năm 2020 đạt 804,1 tỷ đồng, tăng gần 1% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 308,8 tỷ đồng.

Hà My