Luật đất đai 2024 – Mở rộng quyền sử dụng đất cho kiều bào

Luật đất đai sửa đổi năm 2024 đã được Quốc hội thông qua, từ đó mở ra cơ hội cho kiều bào. Theo đó, họ được hưởng đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước.

Luật đất đai 2024, mở rộng quyền sử dụng đất cho kiều bào.

Luật Đất Đai 2024 đã điều chỉnh và mở rộng quyền sử dụng đất cho kiều bào, nhằm thu hút đầu tư và kiều hối về quê hương. Theo luật, nhóm người được công nhận và hưởng quyền sử dụng đất bao gồm "người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam" và "người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài". Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Luật Đất đai 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào đầu tư, sở hữu nhà tại Việt Nam.  (Ảnh minh họa)
Luật Đất đai 2024 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào đầu tư, sở hữu nhà tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 4, Khoản 3 và Khoản 6 Luật Đất Đai 2024 quy định: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của Luật này, bao gồm: Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân); Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngoài ra, Điều 28, Khoản h, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở; nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định của pháp luật về dân sự; nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở từ những người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, sửa đổi của Luật Đất Đai giữ nguyên các quy định hiện hành đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhưng điều chỉnh từ ngữ "gốc Việt Nam" nhằm thu hút đầu tư và kiều hối từ kiều bào về quê hương.

Luật Đất Đai sửa đổi đã đơn giản hóa thủ tục, tạo cơ hội mới cho kiều bào được hưởng quyền sử dụng đất

Luật Đất Đai sửa đổi đã đơn giản hóa điều kiện để kiều bào được hưởng quyền sử dụng đất. Đối với "người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài", quốc tịch được xác định dựa trên nguyên tắc huyết thống và con cháu đang sinh sống ở nước ngoài. Điều này mở ra cơ hội mới cho những kiều bào mong muốn trở về và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Theo các chuyên gia, Luật đất đai 2024 xác định rõ hai nhóm người được công nhận và hưởng quyền sử dụng đất. Nhóm đầu tiên là "người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam", họ được xem như "cá nhân" trong nước và được hưởng các quyền sử dụng đất mà không gặp hạn chế. Nhóm thứ hai là "người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài", là những người từng có quốc tịch Việt Nam và quyền sử dụng đất của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con cháu đang sinh sống ở nước ngoài.

Để được hưởng quyền sử dụng đất, kiều bào cần phải cung cấp các tài liệu xác nhận về quốc tịch, như giấy xác nhận quốc tịch hoặc hộ chiếu, để chứng minh họ là công dân Việt Nam. Đối với nhóm người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, điều kiện cũng được đơn giản hóa, với quốc tịch được xác định dựa trên nguyên tắc huyết thống và con cháu đang sinh sống ở nước ngoài.

Luật Đất Đai sửa đổi là một bước tiến quan trọng trong chính sách pháp luật của nước ta

Luật Đất Đai (sửa đổi) mở rộng quyền của người sử dụng đất, phản ánh chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc đối xử công bằng với tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú hay nơi sinh sống. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong chính sách pháp luật của đất nước mà còn là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới. Quyết định mở rộng quyền sử dụng đất cho kiều bào không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Nguyên Tuấn Dũng

Từ khóa:
#h