MBBank (MBB) chuẩn bị mua thêm 47,2 triệu cổ phiếu MBS

Số lượng mua là 47,2 triệu cổ phiếu MBS, tương ứng với tỷ lệ sở hữu hơn 79% vốn, giá 10.000 đồng/cp. Trong trường hợp công ty chứng khoán này không phân phối hết cổ phần, ngân hàng sẽ mua thêm và đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

MBBank (MBB) chuẩn bị mua thêm 47,2 triệu cổ phiếu MBS - Ảnh 1

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, MBB) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt tăng vốn 2022 của Chứng khoán Quân đội (MBS).

Số lượng mua là 47,2 triệu cổ phiếu MBS, tương ứng với tỷ lệ sở hữu hơn 79% vốn, giá 10.000 đồng/cp. Trong trường hợp công ty chứng khoán này không phân phối hết cổ phần, ngân hàng sẽ mua thêm và đảm bảo trong ngân sách đầu tư góp vốn công ty con năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

Trước đó, ngày 9/9, theo thông báo của MBS, gần 113 triệu cổ phiếu tại công ty đã được chào bán ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Trong đó chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 53,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Đợt chào bán cổ phiếu này nằm trong kế hoạch chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của MBS lên hơn 3.800 tỷ đồng. Tổng số tiền thu về dự kiến là 1.130 tỷ đồng, sẽ được công ty bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin và đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Chứng khoán MB cũng mới thông báo kéo dài thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 22/8 đến 12/9 thành từ 22/8 đến 22/9, tức tăng thêm 10 ngày so với thông báo trước đó. HĐQT cho biết nguyên nhân gia hạn là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian nghiên cứu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm.

Trong quý II/2022, thu nhập lãi thuần tăng 37% lên mức 8.969 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 46,7% lên 471 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn tăng gấp 3 lần, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ 2% về 1.010 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 11,8% còn 567 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế MBB tăng 76% lên mức 5.986 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế MBB tăng 49%, đạt 11.896 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 59% kế hoạch năm 2022. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 12,9% và tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản là 1,3%, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,9%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu theo Basel II là 8%. 

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của MBB đạt 658.274 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Chủ yếu do cho vay khách hàng tăng 14% lên mức 415.456 tỷ đồng, bên cạnh đó tiền và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 58% lên 57.116 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 396.909 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.