Ngành dược, điều dưỡng được bổ sung vào danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

"Danh mục ngành, nghề học nặng nề, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng"  mới bị cấm hành động Khoa học cập nhật, bổ sung các ngành, nghề học có tính chất nặng nề, độc hại, nguy hiểm nguy hiểm trong thực tế đào tạo mới phát sinh.

Theo đó,  ở trình độ trung cấp , các nhóm ngành nghề được xếp vào loại nặng nề, độc hại như: Công nghệ kỹ thuật kiến ​​trúc và công trình xây dựng, bao gồm các nghề: Công nghệ kỹ thuật xây dựng; công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình; build công trình thủy; mount set up; build thủy trình công suất; xây dựng công trình mỏ; kỹ thuật xây dựng mỏ.

Trong nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí  bao gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ ô tô công nghệ; công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển; công nghệ tạo máy; công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; ô tô công nghệ; hàn công nghệ…

Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật cơ khí  bao gồm các nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí; gia công và gắn kết cấu hình; gia công lắp ráp hệ thống ống thủy; gọt kim loại; sửa chữa máy tàu thủy; sửa chữa thiết bị hầm lò; sửa chữa máy thi công xây dựng; bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng; hành động, sửa chữa máy thi công đường sắt…

Ở trình độ cao đẳng , một số nhóm ngành thuộc danh mục nặng nề độc hại là kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, bao gồm các nghề như: Luyện băng nhóm; luyện thép; luyện kim màu; xử lý chất lượng công nghiệp…

Nhóm ngành dịch vụ tải vận tải  bao gồm: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; sea ​​control control; đảm bảo an toàn hàng hải; hành động khai thác vận hành máy tàu…

Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa  bao gồm các nghề: Trắc địa công trình; tra cứu địa hình; khảo sát địa chất; Khoan thăm dò địa chất…

Nhóm ngành sức khỏe bao gồm: y học, y sĩ đa khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật y học điều dưỡng hộ sinh...

Giờ thực hiện điều dưỡng của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam tại Bệnh viện 199 
Giờ thực hiện điều dưỡng của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam tại Bệnh viện 199 
Danh mục ngành, nghề học nặng nề, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng mới bị cấm hành động Mục đích cập nhật, bổ sung các ngành, nghề học có tính chất nghiêm trọng, độc hại, nguy hiểm nguy hiểm mà trong thực tế đào tạo mới phát sinh; hoặc những công việc của ngành, nghề trong quá trình học tập, thực thi, thực thi các tập tin liên quan và chịu ảnh hưởng bởi các yêu cầu nặng nề, độc hại, nguy hiểm.

Qua đó tạo điều kiện cho người học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi học tập và giảng dạy các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của luật pháp .

Tiêu chí xác định ngành, nghề học là nặng nề, độc hại, nguy hiểm dựa trên sự kế thừa công trình xây dựng và thực hiện Thông tư số 36/2017/TTBLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấm hành động Danh mục trường, nghề học nặng nề, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp của trình độ cao và trên cơ sở tổng kết, nghiên cứu thực tế, đề xuất từ ​​các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, một ngành, nghề học được coi là ngành, nghề học nghiêm trọng, độc hại, nguy hiểm khi có thời gian thực thi, thực hiện nghề nghiệp trong chương trình đào tạo có liên quan đến các công việc nghiêm trọng, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng, độc hại, nguy hiểm chiếm trên 50% so với tổng thời lượng của chương trình đào tạo của ngành, nghề đó.

Xác định công việc nặng nề, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nề, độc hại, nguy hiểm trong chương trình đào tạo căn cứ vào quy định tại Thông tư 11/2020/TTBLĐTBXH Ban hành Danh mục nghề nghiệp, công việc nặng nề, độc hại, nguy hiểm và nghề nghiệp, công việc đặc biệt nặng nề, độc hại, nguy hiểm và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thông tư số 05 có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2023, áp dụng cho các khóa học tuyển sinh và tổ chức đào tạo được tạo ra từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nghiêm trọng, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, việc thực hiện quy định trong giáo dục nghề nghiệp đối với người học ngành, nghề học nghiêm khắc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các khóa tuyển sinh và tổ chức đào tạo trước thời điểm. Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 36 cho đến khi kết thúc khóa học.

Nguyễn Tuyên