Nhựa Tiền Phong (NTP) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của NTP sẽ được tăng lên 1.295,7 tỷ đồng. Cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Nhựa Tiền Phong (NTP) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% - Ảnh 1

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP - sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách vào ngày 12/7.

Tổng giá trị phát hành là hơn 117,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 (hơn 1.034,56 tỷ đồng). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của NTP sẽ được tăng lên 1.295,7 tỷ đồng. Cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.085 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 275,6 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ 2021.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về hơn 12 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 3,3 lần cùng kỳ; hoạt động liên doanh liên kết có lãi 32 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chưa đến 1 tỷ đồng của quý 1/2021. 

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Nhựa Tiền Phong lãi sau thuế 149 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái – tương đương EPS đạt 1.269 đồng.

Năm 2022, Nhựa Tiền Phong dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng khoảng 6% lên 5.175 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 9% về mức 465 tỷ đồng. Theo phía công ty cho biết, đây là tỷ lệ phù hợp vì giá nguyên liệu PVC đầu vào đang ở mức cao, do vậy năm 2022 khó có lợi thế mua được nguyên liệu giá rẻ như năm 2021.