Petrolimex dự kiến chia cổ tức 12%

Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. Cổ tức được chia dự kiến không thấp hơn 12%.

 

Petrolimex dự kiến chia cổ tức 12% - Ảnh 1

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX)  vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3.360 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm ngoái. Cổ tức được chia dự kiến không thấp hơn 12%.

Petrolimex đặt mục tiêu hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO; rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.

Việc nghiên cứu, đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án LNG – Mỹ Giang sẽ được doanh nghiệp tiếp tục triển khai, các dự án tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng mới thông qua việc hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược ENEOS và các Tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.

Năm 2020, Petrolimex ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán  đạt gần 12,4 triệu m3,tấn, vượt 8% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, giảm 35% nhưng vẫn vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 75% và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Với kết quả đạt được, HĐQT Petrolimex trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức 12% bằng tiền mặt cho năm 2020, tương ứng với số tiền gần 1.493 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước dự kiến thu về 1.178 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 80% cổ phần đang lưu hành. 

Kế hoạch kinh doanh 2021-2026, tập đoàn đặt mục tiêu sản lượng xuất bán tăng bình quân tối thiểu 3%/năm và duy trì vị thế đầu ngành phân phối xăng dầu với thị phần 45-50%. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân là 3.630 tỷ đồng/năm. Cổ tức tối thiểu đạt 10%/năm.

Huy Đức