Phát triển Bình Dương (TDC) dự chi 70 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 70 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức bằng tiền mặt này. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 28/10/2022.

Phát triển Bình Dương (TDC) dự chi 70 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021 - Ảnh 1

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 7/10.

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 70 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức bằng tiền mặt này. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 28/10/2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC) cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty không thực sự khởi sắc. Cụ thể, doanh thu đạt 663 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ; song lợi nhuận gộp lại giảm 4%, đạt 134 tỷ đồng. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 41% xuống còn 20%.

Chi phí tài chính quý II của TDC tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 50 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của Công ty cho thấy khoản mục lợi nhuận khác tăng gấp 33 lần so với cùng kỳ, đạt 99 tỷ đồng, nhờ thanh lý tài sản cố định.

Bởi vậy mà lợi nhuận sau thuế quý II của Công ty đạt 132 tỷ đồng, tăng 408% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo đó tăng 547%, đạt 1.274 đồng, cải thiện mạnh so với con số 197 đồng của cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDC đạt 801 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với cùng kỳ, song lợi nhuận gộp giảm 23%, chỉ đạt 164 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 35% xuống còn 20%. Chi phí tài chính tăng mạnh lên 165 tỷ đồng, so với 75 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận quý II tăng mạnh nhưng không làm lợi nhuận sau thuế bán niên của Công ty tăng trưởng dương, mà chỉ đạt 23 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 6 tháng chỉ đạt 179 đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý II của TDC tăng trưởng mạnh chủ yếu do tăng doanh thu từ bất động sản và hợp đồng xây dựng cho công ty mẹ Becamex. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao làm biên lợi nhuận gộp giảm hơn một nửa.

Lợi nhuận thuần được kéo lại từ 99 tỷ đồng thanh lý tài sản cố định cho nên lợi nhuận sau thuế tăng tới 408%. Nếu loại bỏ khoản thu nhập bất thường này thì kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của Công ty kém hơn cùng kỳ. Thậm chí, tính lũy kế 6 tháng, TDC còn bị lỗ do chi phí lãi vay tăng quá mạnh (120%) so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất - kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022 lỗ 52 tỷ đồng so với lãi 76 tỷ đồng cùng kỳ.