PV GAS bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Phong đồng thời còn là Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phấm Khí kiêm giữ chức Trưởng các chi nhánh Kho LPG Gò Dầu, Kho LPG Dung Quất kiêm giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP LNG VIETNAM.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó tổng giám đốc mới của PV GAS (Ảnh: PV GAS)
Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó tổng giám đốc mới của PV GAS (Ảnh: PV GAS)

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV Gas - Mã: GAS) đã có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Phong làm Phó Tổng Giám đốc.

Trong năm 2020, cơ cấu nhân sự giữ chức vụ phó tổng giám đốc của GAS liên tục thay đổi. Trong đó, ông Hoàng Văn Quang và ông Huỳnh Quang Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ tháng 2/2020. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức vụ này từ tháng 4/2020. Sau đó, ông Bùi Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty đã nghỉ hưu từ ngày 1/9/2020.

Ông Phong đồng thời còn là Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phấm Khí kiêm giữ chức Trưởng các chi nhánh Kho LPG Gò Dầu, Kho LPG Dung Quất kiêm giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP LNG VIETNAM.

Về tình hình kinh doanh, trong quí III/2020 Gas ghi nhận doanh thu là 15.937 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.068 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,3% và 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,7% về còn 18,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS ghi nhận doanh thu là 48.625 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 6.247 tỷ đồng, giảm 31,1% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Được biết, trong năm 2020 GAS đặt kế hoạch doanh thu là 66.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.636 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, GAS có tổng tài sản đạt 61.704,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 26.733,3 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tài sản; tài sản cố định là 14.067,5 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; hàng tồn kho là 10.579 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 6.419,3 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản.

Huy Đức