PVS: Đặt kế hoạch năm 2021 giảm 30% so với năm 2020

Bước sang năm 2021, PVS đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng.

PVS: Đặt kế hoạch năm 2021 giảm 30% so với năm 2020 - Ảnh 1

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) công bố tình hình kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất 18.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, doanh thu hợp nhất của PVS là 18.000 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2020 và tăng 2% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2020 hơn 1.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 953 tỷ đồng.

Nổi bật là các Dịch vụ Cung ứng Tàu chuyên dụng, kết quả doanh thu thực hiện năm 2020 là 2.057 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch năm 2020; Dịch vụ Cung cấp, Quản lý, Vận hành, Khai thác Tàu chứa FSO/FPSO, kết quả doanh thu thực hiện năm 2020 là 3.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do trong năm 2020 Công ty mẹ PVS trực tiếp thực hiện một số dự án như: Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt cho PV GAS, Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam – Gói A1, Dự án LNG Thị Vải… Trong đó, doanh thu các dự án cơ khí dầu khí là 8.050 tỷ đồng, doanh thu các dự án Công trình Công nghiệp là 2.373 tỷ đồng.

PVS đã hoàn thành công tác chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử giàn Sao Vàng CPP vào ngày 28/07/2020 và bắt đầu vận chuyển khí về bờ từ ngày 16/11/2020. Giàn Đại Nguyệt WHP đang được tập trung thi công chế tạo, tiến độ đến thời điểm hiện tại đạt 65,54%.

Bước sang năm 2021, PVS đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng.

Hà Lê