Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng gần 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quảng Nam đặt mục tiêu phát triển, đầu tư xây dựng NƠXH, NƠXH cho công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 ước đạt khoảng 19.600 căn.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất, đảm bảo đủ quỹ đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; tại các đô thị còn lại (loại IV, loại V), UBND cấp huyện, cơ quan chức năng căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn hoặc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được duyệt để xác định cụ thể quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở cho các đối tượng…

Về giải pháp nguồn vốn, kế hoạch yêu cầu bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội; huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển nhà ở xã hội; triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ và gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng gần 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp.  
Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng gần 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp.  

Bên cạnh đó, sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển nhà ở xã hội; triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định.

Song song đó, tỉnh Quảng Nam khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản; ngoài việc phát triển, đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở, cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. 

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 nhằm dự báo nhu cầu, phương hướng, giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng là nhà ở do người dân tự xây dựng, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở cho nhóm các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,93 m2/người. Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m2/người.

Kế hoạch phát triển nhà ở tăng thêm (nhà ở thương mại, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở người dân tự đầu tư xây) đến năm 2025 có tổng diện tích khoảng 6,389 triệu m2 sàn, đến 2030 là 8,149 triệu m2 sàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở cho các đối tượng khác (nhà ở công nhân, nhà tái định cư) đến năm 2025 có tổng diện tích 1,489 triệu m2 sàn, đến 2030 là 1,673 triệu m2 sàn. Diện tích đất ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 là 2.018 ha; giai đoạn 2026 - 2030 là 2.393 ha.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Tiến Hoàng