Sonadezi Long Thành: Lợi nhuận quí III giảm 7% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 264 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 73 tỷ đồng.

Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL), công bố kết quả kinh doanh quí III với tổng doanh thu giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2019, còn khoảng 88 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 32%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 9% còn 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí không đáng kể giúp công ty vẫn có lãi trong hoạt động tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 5% lên hơn 10 tỷ đồng.

Sonadezi Long Thành: Lợi nhuận quí III giảm 7% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 7% còn hơn 24 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm mạnh hơn còn 1.073 tỷ đồng do giá trị cho các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán cao hơn cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 264 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%. Lợi nhuận sau thuế không có sự chênh lệch đáng kể đạt 73 tỷ đồng.

Năm 2020, Sonadezi Long Thành xây dựng kế hoạch doanh thu hơn 409 tỷ, giảm 4% và lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với thực hiện năm 2019. Sau 9 tháng, công ty hoàn thành 65% chỉ tiêu doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến 30/9 là 1.656 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền là 442 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư cũng có giá trị lớn 401 tỷ đồng. Việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác tăng 42% so với đầu kỳ, đạt 271 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được đầu tư bao gồm Sonadezi Châu Đức, Sonadezi Bình Thuận, Sonadezi Long Bình...

Huy Đức