Thái Nguyên: Hợp tác xã trà an toàn Phú Đô tiên phong chuyển đổi số trong sản xuất chè xanh hữu cơ

Chuyển đổi số nông nghiệp là quá trình ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điểm khác biệt cơ bản giữa nông nghiệp số và nông nghiệp truyền thống chính là ở việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số (dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật…) vào toàn bộ hoạt động của ngành, làm thay đổi cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và tiến đến là thông minh.

HTX trà an toàn Phú Đô ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử Facefarm vào sản xuất trà hữu cơ, mang lại hiệu quả cao.
HTX trà an toàn Phú Đô ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử Facefarm vào sản xuất trà hữu cơ, mang lại hiệu quả cao.

Tại HTX trà an toàn Phú Đô, Phú Lương (Thái Nguyên), đã tiên phong ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử Face fram vào sản xuất chè (trà) xanh hữu cơ từ năm 2023 mang lại hiệu quả cao. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của ngành chè ở phía Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng được Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, cơ quan thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Sorimachi Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được từ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ thời gian vừa qua.

Ngày 10/4/2024 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HTX trà an toàn Phú Đô vinh dự được trao tặng giấy khen và kỷ niêm chương giải thưởng “Vua chuyển đối số nông nghiệp lần thứ nhất năm 2024”. Đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực của HTX trong công cuộc chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

HTX trà an toàn Phú Đô là đơn vị đầu tiên của ngành chè ở Phía Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng được nhận giải thưởng vua chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2024.
HTX trà an toàn Phú Đô là đơn vị đầu tiên của ngành chè ở phía Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng được nhận giải thưởng vua chuyển đổi số lần thứ nhất năm 2024.
Ông Hoàng Văn Tuấn, (đứng thứ 3 từ trái qua phải) Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX trà an toàn Phú Đô (Thái Nguyên) cho biết hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất chè (trà) hữu cơ mang lại hiệu quả kép, vừa nâng cao giá trị sản phẩm trà từ việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch thông tin trên nền tảng số một cách chính xác cao, tiện lợi đồng thời qua đó năng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất và kỹ năng, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp cho thành viên, hộ liên kết của HTX.
Ông Hoàng Văn Tuấn, (đứng thứ 3 từ trái qua phải) Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX trà an toàn Phú Đô (Thái Nguyên) cho biết, hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất chè (trà) hữu cơ mang lại hiệu quả kép, vừa nâng cao giá trị sản phẩm trà từ việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch thông tin trên nền tảng số một cách chính xác cao, tiện lợi đồng thời qua đó năng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất và kỹ năng, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp cho thành viên, hộ liên kết của HTX.

Trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống camera giám sát tại các lô chè (trà) vừa để thực hiện việc giám sát, điều hành sản xuất từ xa và vừa thu thập dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc cập nhật thông tin lên hệ thống nhật ký sản xuất điện tử FaceFarm.

Hoàng Tuấn