Thanh Hóa: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang hơn 1.000 ha

Theo đó, đô thị Tiên Trang là đô thị loại V, trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam huyện Quảng Xương, có chức năng du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Đô thị Tiên Trang có vị trí là cửa ngõ phía Đông Nam của huyện Quảng Xương, được hình thành trên cơ sở các trục không gian chủ đạo như Quốc lộ 1, Quốc lộ 10 kéo dài, đường bộ ven biển, hệ thống các tuyến Đông - Tây kết nối huyện Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn qua đô thị Tiên Trang. Khu vực có khả năng tạo đột phá về hạ tầng đô thị; đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ.

Đô thị Tiên Trang có tính chất là đô thị loại V, trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam huyện Quảng Xương, có chức năng du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại. Quy mô dân số hiện trạng khoảng 11.278 người; ước dân số đến năm 2030 khoảng 20.000 người; ước dân số đến năm 2045 khoảng 25.000 người; dân số du lịch quy đổi đến năm 2045 khoảng 10.000 người.

Tổng diện tích toàn khu vực lập quy hoạch khoảng 1.033,32 ha; trong đó định hướng sử dụng đất bao gồm: Đất xây dựng đô thị 742,63 ha (trong đó: đất dân dụng hiện trạng 299,11 ha; đất dân dụng quy hoạch mới 135,65 ha; đất ngoài dân dụng 307,87 ha); Đất khác: 290,69 ha.

Phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tiên Trang; ranh giới phía Bắc giáp các xã: Quảng Bình, Quảng Lộc, Quảng Thái; phía Nam giáp các xã Quảng Thạch, Quảng Chính; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp các xã: Quảng Khê, Quảng Trường.

Định hướng phát triển không gian đô thị với hạt nhân là khu vực trung tâm xã và khu đô thị du lịch sinh thái biển tại khu vực dọc đường trục chính Đông - Tây 5, đường bộ ven biển.

Phát triển hệ thống giao thông theo quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quốc lộ 1, Quốc lộ 10 kéo dài, đường bộ ven biển kết nối Sầm Sơn - Quảng Xương - Nghi Sơn với mạng lưới giao thông bố trí theo mạng ô cờ. Bố trí thương mại dọc Quốc lộ 1, trục chính Đông Tây đô thị; cụm công nghiệp Tiên Trang được bố trí tại khu vực phía Đông Quốc lộ 1; khu đô thị mới bố trí gắn với trung tâm xã hiện có và khu vực phía Bắc dọc Quốc lộ 1.

Diện tích đất đơn vị ở mới đến năm 2030 khoảng 60,53 ha; đến năm 2045 diện tích khoảng 74,61 ha. Các khu dân cư phát triển 9 mới được bố trí tập trung tại 03 khu vực: Khu vực 01, tại phía Bắc đô thị, dọc theo trục chính Quốc lộ 1; Khu vực 02, tại trung tâm xã Tiên Trang, dọc theo trục chính Đông - Tây 5, từ phía Đông Quốc lộ 10 đến phía Tây đường bộ ven biển; Khu vực 03, từ phía Đông đường bộ ven biển đến hết khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang.

Huyện Quảng Xương có trách nhiệm hoàn chỉnh, xuất bản hồ sơ đồ án được duyệt để lưu trữ theo quy định; bàn giao hồ sơ, tài liệu đồ án quy hoạch chung đô thị cho địa phương, các ngành, đơn vị liên quan để lưu giữ, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã: Thiệu Giang, Thiệu Quang và một phần diện tích xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa; có ranh giới phía Đông giáp xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa; phía Tây giáp xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa; phía Bắc giáp các xã Định Thành, Định Công, huyện Thiệu Hóa.

Tổng diện tích toàn khu vực lập quy hoạch khoảng 1.910ha (trong đó: xã Thiệu Giang khoảng 751ha; xã Thiệu Quang khoảng 685,5ha và một phần diện tích xã Thiệu Duy khoảng 473,5ha); định hướng đến năm 2045 gồm: Đất xây dựng đô thị: 1.078,02ha, trong đó khu đất dân dụng hiện trạng 314,95ha; khu đất dân dụng quy hoạch mới 217,6ha; khu đất ngoài dân dụng: 545,47ha; khu đất nông nghiệp và chức năng khác: 831,98ha.

Hoài Thanh