Thanh Hóa sắp có thêm Khu dân cư gần 350 tỷ đồng

Dự án được thực hiện tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3235/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Dự án có tiến độ thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư (dự kiến từ quý I/2024 đến quý I/2028). Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.280 người.

Được biết, tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 334,76 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 322,3 tỷ đồng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 12,43 tỷ đồng.

Tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa quy định nhà đầu tư được lựa chọn phải huy động 100% nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mục tiêu cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc được UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/6/2023; tạo quỹ đất để phát triển nhà ở, hình thành khu dân cư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kết nối giao thông khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lộc, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Dự án Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh có quy mô sử dụng đất khoảng 83.300,2m2 (8,33ha); quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình nhà ở Khu dân cư xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm 315 lô đất xây dựng nhà ở liền kề. Trong đó có 105 lô đất xây thô, hoàn thiện mặt trước (không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án); 210 lô đất còn lại được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án.

Hoài Thanh