Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc: Thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế và Kít xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 24/01/2022 V/v Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, Vacxin, thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 25/01/2022 về giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Đỗ Hữu Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn thanh tra. Thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Đoàn Thanh tra triển khai các nội dung thanh tra nghiêm túc, khách quan, đảm bảo chất lượng cuộc thanh tra; đánh giá đúng những ưu điểm, tích cực để phát huy nhưng cũng kiến nghị, xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với những sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra; đặc biệt qua thanh tra cần chú ý phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập về chính sách, pháp luật để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phục vụ cho yêu cầu quản lý, tháo gỡ khó khăn, điểm ngẽn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng ngừa tham nhũng.

Yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo trung thực kết quả thực hiện các nội dung được thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra để Đoàn thanh tra hoàn thành cuộc thanh tra đúng thời hạn quy định. Yêu cầu Tổ giám sát và Tổ thẩm định kết quả thanh tra nâng cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Hậu Nguyễn

Từ khóa:
#h