Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng ở mức cao

Để ổn định thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xử lý ngay và không chậm trễ vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới. Thủ tướng cũng cương quyết đưa ra yêu cầu phải có hóa đơn điện tử trong mọi giao dịch mua, bán vàng, thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng ở mức cao - Ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay chênh lệch giá vàng ở mức cao

Thị trường vàng những ngày qua đang có những biến động liên tục, khi giá vàng miếng và vàng nhẫn không ngừng lập kỉ lục, chênh lệch về giá cả với thế giới tăng cao. Để góp phần giải quyết vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa qua đã ban hành thông báo số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu và phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định, bao gồm việc theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng trên thị trường thế giới và trong nước, theo đúng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Sử dụng các công cụ và điều kiện hiện có, thực hiện một cách tích cực và kịp thời các biện pháp hiệu quả và các công cụ quản lý thị trường theo quy định để can thiệp ngay lập tức và giải quyết tình trạng chênh lệch giá vàng giữa trong nước và quốc tế ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch và hiệu quả. Ưu tiên lợi ích chung của đất nước và nhân dân, đặc biệt là khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức nghệ thuật để tạo ra việc làm và sinh kế cho người lao động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện ngay các biện pháp và công cụ pháp luật, đặc biệt là Nghị định 24, để quản lý và điều hành chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng và vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động, giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…

Nghiêm cấm hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ, Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023, Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan, nhất là tại Kết luận này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng, nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động, tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24 để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến kinh tế trong nước, khu vực, quốc tế, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.