Thừa Thiên- Huế: Hỗ trợ đào tạo hơn 1000 thanh niên có thẻ học nghề

Đối tượng là Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế năm 2023.

Ngày 4/4, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND với chỉ tiêu là hỗ trợ đào tạo cho khoảng từ 1.000 đến 1.100 thanh niên có thẻ học nghề; gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đảm bảo trên 90% thanh niên sau khi đào tạo nghề có việc làm phù hợp và thu nhập ổn định.

Cụ thể, thanh niên sẽ được hỗ trợ học các nghề theo Danh mục nghề đào tạo được ban hành kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 hoặc các ngành, nghề khác tùy theo nhu cầu của người học.

Hỗ trợ đào tạo hơn 1000 thanh niên có thẻ học nghề. Ảnh: minh họa IT.
Hỗ trợ đào tạo hơn 1000 thanh niên có thẻ học nghề. Ảnh: minh họa IT.

Đối tượng là Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm khi có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ và chưa được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ, nhiệm vụ.

Việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho thanh niên sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trở về địa phương được tham gia các lớp đào tạo nghề để có được việc làm ổn định, tạo thu nhập cho bản thân...

Đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo của địa phương, tạo ra lực lượng lao động có tay nghề, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bùi Quốc Dũng