Thủy sản Minh Phú báo lãi quí III đật 243 tỉ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu thuần là 9.982 tỉ đồng giảm 22% so với cùng kì năm ngoái. 

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III với doanh thu thuần trong kì giảm 16% vè còn 4.402 tỉ đồng. 

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, xuống còn 3.870 tỉ đồng dẫn đến lãi gộp chỉ giảm 12% so với cùng kì năm trước, đạt mức 531 tỉ đồng. Biên lãi gộp đạt 12,1%, tăng 0,5% so với quí III/2019.

Thủy sản Minh Phú báo lãi quí III đật 243 tỉ đồng - Ảnh 1

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 24%, đạt 41 tỉ đồng. Cùng với chi phí tài chính được tiết giảm đến 60% xuống mức 30 tỉ đồng và chi phí bán hàng giảm 12% chỉ còn 215 tỉ đồng đã giúp lợi nhuận sau thuế quí III của MPC tăng trưởng 3% so với cùng kì, đạt 243 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MPC ghi nhận doanh thu thuần là 9.982 tỉ đồng giảm 22% so với cùng kì năm ngoái. 

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Minh Phú gần 9.622 tỉ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 39%, tương đương 3.791 tỉ đồng với hơn 3.442 tỉ đồng là thành phẩm, hàng hóa, tăng 28%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 32%, lên hơn 1.852 tỉ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận hơn 4.482 tỉ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 4.428 tỉ đồng, tăng 48% và nợ vay dài hạn gần 55 tỉ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Lan Anh