Tracodi (TCD) lên phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tracodi (TCD) lên phương án phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Tracodi (HoSE: TCD) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn. 

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc sẽ quyết định cụ thể kỳ hạn của trái phiếu. Công ty dự định phát hành trái phiếu trong quý III và quý IV năm nay.

Tài sản đảm bảo sẽ là toàn bộ cổ phần tại công ty Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan).

Công ty Sơn Long không có trong danh sách các công ty con và công ty liên kết của Tracodi và được định giá 22.856 đồng/cổ phiếu. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần là 1.218 tỷ đồng, giảm 29,2%, lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tracodi đạt hơn 8.760 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 481 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là hơn 1.357 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối quý II của Tracodi là 1.487 tỷ đồng gồm 500 tỷ đồng trái phiếu (phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm) còn lại là khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.