VCS báo lãi quí III tăng 15% so với cùng kì

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn, chi phí tài chính đều tăng cao nên kết quả Vicostone còn lãi trước thuế 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 964 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

VCS báo lãi quí III tăng 15% so với cùng kì - Ảnh 1

CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 2,2 trong khi chi phí giá vốn lại giảm 1,7% nên lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong kì, chi phí tài chính đạt 18,8 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng đạt 39,6 tỷ đồng, giảm 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ do giảm chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài khác và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 1 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Vicostone báo lãi sau thuế 402,7 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9% so với quý 3 năm ngoái. Số lãi này gần cao bằng lãi kỷ lục 411 tỷ đồng theo quý đạt được thời điểm quý 2/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn, chi phí tài chính đều tăng cao nên kết quả Vicostone còn lãi trước thuế 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 964 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của VSC đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 382 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 126 tỷ đồng, lên mức 2.261 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.566 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 226 tỷ đồng.

Lan Anh