Xử phạt một cá nhân vì lướt sóng cổ phiếu UPC

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Sái Thị Hồng Hoa vì chậm trễ báo cáo thông tin giao dịch.

Theo đó, ngày 06/07/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Sái Thị Hồng Hoa (địa chỉ: C7, Hoàng Trung Thông, p8, tp Vũng Tàu) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với bà Sái Thị Hồng Hoa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với bà Sái Thị Hồng Hoa.

Cụ thể, ngày 05/03/2020, bà Sái Thị Hồng Hoa đã mua 120.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Công viên xanh và Đô thị Vũng Tàu (mã chứng khoán: UPC), dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 69.300 cổ phiếu (2,04%) lên 189.300 cổ phiếu (5,57%), trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển Công viên xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Tiếp đó, ngày 17/03/2020, bà Sái Thị Hồng Hoa bán 90.000 cổ phiếu UPC, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) nắm giữ giảm từ 189.300 cổ phiếu (5,57%) xuống 99.300 cổ phiếu (2,92%), không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển Công viên xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Thế nhưng, đến ngày 16/04/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của bà Sái Thị Hồng Hoa.

Như vậy, chiếu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Bà bà Sái Thị Hồng Hoa có địa chỉ: C7, Hoàng Trung Thông, p8, tp Vũng Tàu bị phạt số tiền là 31.250.000 đồng.

Tạ Thành