6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi ròng của CIZIDCO đạt gần 9 tỷ đồng

Theo BCTC giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6 năm 2023, CIZIDCO ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 42,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi ròng của CIZIDCO đạt gần 9 tỷ đồng.  
6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi ròng của CIZIDCO đạt gần 9 tỷ đồng.  

Chủ đầu tư 3 KCN lớn ở tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai (CIZIDCO) khởi đầu là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý (BQL) Khu Kinh tế mở (KKTM) Chu Lai năm 2008. 

Đến năm 2011, CIZIDCO được chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV (nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ). Chủ sở hữu doanh nghiệp này là UBND tỉnh Quảng Nam. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam hiện đang thực hiện việc cổ phần hóa doanh nghiệp này. 

CIZIDCO được biết đến là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Bắc Chu Lai; Khu công nghiệp Tam Thăng; Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; tổng vốn đầu tư 3 KCN này hơn 1.551 tỷ đồng. Trong đó đã có 2 KCN đi vào hoạt động và kêu gọi đầu tư và một KCN nghiệp đang trong quá trình hoàn thành.

Cụ thể, KCN Bắc Chu Lai được phê duyệt quy hoạch vào tháng 3/2004 có vị trí tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tổng diện tích của dự án là 361,4 ha. Theo thông tin từ UBND tỉnh, hiện tại dự án đã hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích 176,9 ha tại giai đoạn 1.

Còn lại 184,5 ha diện tích tại giai đoạn 2, công ty đã bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 134,8 ha/184,5 ha, chiếm tỷ lệ 73,06%, số tiền đã giải ngân 94,242 tỷ đồng.

KCN Tam Thăng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ.  
KCN Tam Thăng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ.  

Đối với dự án KCN Tam Thăng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, dự án có diện tích là 197,13 ha, hiện, công ty đã bồi thường giải phóng mặt với tổng diện tích khoảng 158,81 ha/197,13 ha, chiếm tỷ lệ 80,56%, số tiền đã giải ngân 125,992 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lũy kế đến nay dự án đã có 23 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 746 triệu USD (trong đó có dự án vải mành do Công ty TNHH Hyosung đầu tư trên phần diện tích thuộc KCN Tam Thăng mở rộng), vốn thực hiện 497 triệu USD và 4 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 338,6 tỷ đồng, vốn thực hiện khoảng 282 tỷ đồng. 

Còn về phía dự án KCN Tam Thăng mở rộng, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 24/1/2022, dự án có quy mô 242 ha, tiến độ thực hiện dự án phân thành ba giai đoạn.

Hiện, công ty đang triển khai các thủ tục để trình phê duyệt dự án đầu tư và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Bên cạnh đó, CIZIDCO còn được tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ Trung tâm Khách sạn Bàn Thạch; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Khu đô thị, giao thông, dân dụng, công nghiệp.

Về các KCN do công ty này làm chủ đầu tư, đến nay đã có 2 KCN đi vào hoạt động và kêu gọi đầu tư; 1 KCN nghiệp đang trong quá trình hoàn thành.

CIZIDCO kinh doanh thế nào trong 6 tháng đầu năm 2023?

Theo BCTC giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6 năm 2023, CIZIDCO ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 42,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí và giá vốn, lợi nhuận trước thuế đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 86,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng, tăng 76,4%.

Trước đó, trong giai đoạn 2020-2022, doanh thu thuần của CIZIDCO tăng nhẹ qua các năm, khi năm 2020 ở mức 55,6 tỷ đồng, tăng lên 61,4 tỷ đồng năm 2021 và đạt 77,3 tỷ đồng năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của CIZIDCO ở mức hơn 6,7 tỷ đồng vào năm 2020 và 2021; năm 2022 lãi công ty đạt hơn 8,9 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CIZIDCO đạt hơn 1.205 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 584,8 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm đến 527,6 tỷ đồng, tăng 22,7 tỷ đồng so với đầu năm 2023; tiền và tương đương của doanh nghiệp có 29,2 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của công ty hơn 620 tỷ đồng, riêng tài sản cố định ghi nhận 496,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CIZIDCO đến cuối kỳ báo cáo ở mức 983,4 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với đầu năm nay, chủ yếu là nợ dài hạn chiếm 722 tỷ đồng.

Tiến Hoàng