6 tháng đầu năm hơn 115.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 30/6, có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 6.

6 tháng đầu năm hơn 115.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động.  
6 tháng đầu năm hơn 115.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động.  

Lũy kế 6 tháng đầu năm có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành nhiều nhất đến từ nhóm ngân hàng (64%), tiếp theo là bất động sản (26,2%).

Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4,2% giá trị.

Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trước hạn giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023.

Về kế hoạch phát hành sắp tới, VBMA cho biết, Hội đồng quản trị CTCP GKM Holdings (Mã: GKM) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 44,9 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 11%/năm.

Trong nửa cuối năm 2024, VBMA ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỷ đồng, tương đương 42%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã: BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trước hạn giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023.

Về trái phiếu Chính phủ, lũy kế 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 156.502 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 39,13% kế hoạch năm 2024 và hoàn thành 63,56% kế hoạch phát hành quý II.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30-6-2024 đạt 2.074.658 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng liền trước. Giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng qua có tổng giá trị giao dịch đạt 285.422 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 14.271 tỷ đồng/phiên, tăng 37,68% so với tháng 5. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng qua chiếm 2,23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 454 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2024, tổng giá trị giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ đạt 1.282.045 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 10.684 tỷ đồng/phiên, tăng 64,02% so với bình quân phiên cả năm 2023.

Tiến Hoàng