Bắc Ninh thu hút hơn 210,8 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

Báo cáo của Cục Thống kê Bắc Ninh cho thấy, từ đầu năm đến nay, Tỉnh Bắc Ninh thu hút được 29 dự án FDI đăng ký cấp mới, tăng 13 dự án so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký mới đạt 131,6 triệu USD, tăng 97,8 triệu USD.

Bắc Ninh thu hút hơn 210,8 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 210,8 triệu USD, gồm: 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 4 lượt với giá trị là 1,26 triệu USD.  Có 6 dự án bị thu hồi với tổng vốn đầu tư là 17,32 triệu USD.

Cụ thể, tại các KCN tập trung, Ban Quản lý các KCN cấp mới đăng ký cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 123,73 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 65,62 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD. Ngoài các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 8 dự án với số vốn tăng là 12,36 triệu USD.

Riêng trong tháng 2, Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,5 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 6 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 8,65 triệu USD; 2 lượt chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị 0,31 triệu USD. Thu hồi 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,3 triệu USD.

Về mục tiêu mới trong phát triển đô thị Bắc Ninh trong năm 2023, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sẽ chú trong hơn nữa về quy hoạch, phát triển đô thị (PTĐT) theo hướng hiện đại, đồng bộ được ngành chức năng xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị vệ tinh năng động, giàu sức hút trong Vùng Thủ đô Hà Nội, mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2023 đạt khoảng 60%, đến năm 2025 đạt khoảng 70%.

Tiến Hoàng

Từ khóa: