Bimico (KSB) chuẩn bị phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng khoán và có bảo đảm bằng tài sản. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV. Kỳ hạn 36 tháng.

Bimico (KSB) chuẩn bị phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu đợt 2 với giá trị 350 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng khoán và có bảo đảm bằng tài sản. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV. Kỳ hạn 36 tháng.

Năm nay, công ty dự kiến hoàn thành thủ tục hồ sơ quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 2 lên 553 ha. Đồng thời, đẩy nhanh công tác đền bù, xây dựng hạ tầng nhằm phấn đấu có đất thương phẩm trong năm 2021.

Doanh nghiệp cũng đang khai thác các mỏ đá Tân Đông Hiệp, Phước Vĩnh, Tân Mỹ, Thiện Tân 7 với tổng trữ lượng cấp phép 42,9 triệu m3, tính đến cuối năm 2020 còn 10,4 triệu m3. Với trữ lượng này thì Bimico còn duy trì khai thác được thêm hơn 2 năm nữa. 

Trong quý 2/2021, KSB ghi nhận doanh thu thuần đạt 321 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của KSB đạt 568 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 20% so với cùng kỳ. Như vậy, KSB đã thực hiện được 47% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2021.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý II, tổng tài sản của KSB đạt 3.936 tỷ đồng, không thay đổi nhiều với ngày đầu năm, chiếm phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn với 1.943 tỷ đồng. Khoản tiền nhàn rỗi trữ trên 78 tỷ đồng, giảm gần 1/2.

Tổng nợ đi vay trong 6 tháng đầu năm trên 738 tỷ đồng, tăng 15% và chủ yếu là trái phiếu dài hạn. Vốn chủ sở hữu chiếm 43% tổng nguồn vốn, hơn 1.682 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 859 tỷ đồng.