Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% giá thuê đất trong năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% giá thuê đất trong năm 2023 - Ảnh 1

Cụ thể, theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất, mặt nước năm 2023 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm nay cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp... đang gặp nhiều khó khăn; đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine, tín dụng bị thắt chặt, cầu thị trường giảm, chi phí tiếp cận tài chính tăng.

Vì vậy, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua. Theo đó, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023.

Nếu người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước, thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Tiến Hoàng

Từ khóa: