CBAM: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

CBAM là một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với cơ chế này để duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

CBAM là gì?

Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) được áp dụng từ ngày 1/10/2023, nhằm đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường EU dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. 

Bốn nhóm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang EU, bao gồm: Sắt thép, nhôm, xi măng và phân bón, đều chịu tác động của CBAM. Trong đó, thép là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 96% giá trị xuất khẩu của bốn nhóm hàng này.

CBAM: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh 1

Tác động của CBAM đến doanh nghiệp Việt Nam:

CBAM được coi là một bước đi quan trọng của EU trong nỗ lực đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, cơ chế này cũng có thể gây ra những thách thức nhất định cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 4 nhóm hàng hóa chính là nhôm, thép, ximăng và phân bón. CBAM có thể gây ra những tác động tiêu cực đến doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, cụ thể là:

- Tăng chi phí sản xuất: Doanh nghiệp sẽ phải mua chứng chỉ CBAM tương ứng với lượng phát thải khí nhà kính có trong sản phẩm. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh với các đối thủ nội khối.

- Thay đổi chuỗi cung ứng: Doanh nghiệp có thể phải chuyển đổi nguồn nguyên liệu, thay thế bằng các nguyên liệu có lượng phát thải thấp hơn để giảm chi phí CBAM. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Tăng áp lực cạnh tranh: Doanh nghiệp có thể phải đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo để giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn từ các đối thủ trong nước và quốc tế.

Các giải pháp ứng phó với CBAM:

Để ứng phó với CBAM, các doanh nghiệp Việt Nam cần:

- Nâng cao nhận thức: Doanh nghiệp cần hiểu rõ về CBAM và những tác động của nó đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá tác động: Doanh nghiệp cần đánh giá tác động của CBAM đến từng sản phẩm, từng thị trường xuất khẩu để có các giải pháp ứng phó phù hợp.

- Tăng cường hợp tác: Doanh nghiệp có thể hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp ứng phó với CBAM. 

CBAM là một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với cơ chế này để duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bảo AN