Constrexim số 8 muốn tăn 127% vốn

Phương án phát hành được thực hiện qua hai đợt, trong đó đợt đầu tiên dự kiến thực hiện từ tháng 6/2021 với khối lượng gần 1,3 triệu cổ phiếu. Đợt tiếp theo được phát hành từ tháng 12/2021 với gần 1,5 triệu cổ phiếu.

Constrexim số 8 muốn tăn 127% vốn  - Ảnh 1

Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (HNX: CX8) thông báo phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ phát hành gần 127%. Công ty đang có vốn điều lệ hơn 22 tỷ đồng và dự kiến sau phát hành là 50 tỷ đồng.

Phương án phát hành được thực hiện qua hai đợt, trong đó đợt đầu tiên dự kiến thực hiện từ tháng 6/2021 với khối lượng gần 1,3 triệu cổ phiếu. Đợt tiếp theo được phát hành từ tháng 12/2021 với gần 1,5 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền huy động gần 28 tỷ đồng. Giá trị sổ sách tại thời điểm đầu năm là 12.542 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu CX8 đang là 7.600 đồng/cp và hầu như không có giao dịch.

Mục đích của việc huy động nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư tại Hà Nội, bổ sung vốn cho các công trình và vốn lưu động, thực hiện trong năm 2021 và 2022.

Năm ngoái, doanh thu công ty xây lắp công trình này giảm mạnh 59% xuống còn 50 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 70% còn 211 triệu đồng. Công ty chỉ lãi bình quân khoảng 1 tỷ đồng/năm từ 2011 đến nay.

Lan Anh