Đẩy mạnh kiểm tra chuyên ngành, giám sát kê khai thuế

Tổng cục Thuế vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành những tháng cuối năm 2023, với khối doanh nghiệp (DN) thuộc đối tượng kiểm tra với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau trên các nhóm: bất động sản; xây dựng; dược, hóa mỹ phẩm…

Theo báo cáo đến ngày 30/8/2023, ngành Thuế đã thực hiện 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra các DN có hoạt động giao dịch liên kết, tính đến ngày 15/8, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 441 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 905 tỷ đồng; giảm lỗ 8.830 tỷ đồng; giảm khấu trừ 28,1 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.632 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 294 tỷ đồng, giảm lỗ 7.078 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 940 tỷ đồng.

Hàng loạt "ông lớn" bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Ảnh minh họa: IT
Hàng loạt "ông lớn" bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Ảnh minh họa: IT

Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 393.280 hồ sơ, bằng 85,3% so với cùng kỳ năm 2022; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 386 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 83 tỷ đồng; giảm lỗ là 582 tỷ đồng. Kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2023, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế (NNT), kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những DN được miễn giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất...

Đồng thời, tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết những hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn, tạo điều kiện cho DN có dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tổng cục Thuế cũng ban hành Quy trình kiểm tra thuế nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của NNT trong việc thực hiện quy định pháp luật về thuế; thực hiện cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

Đặc biệt, với việc ban hành và triển khai đồng bộ quy trình áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn; hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đã hỗ trợ khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn để phục vụ quản lý thực hiện linh hoạt, phù hợp, đúng quy định.

Quy trình kiểm tra thuế mới được ban hành sẽ góp phần quan trọng giúp ngành Thuế ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế; từ đó phục vụ hiệu quả công tác chống thất thu cho ngân sách nhà nước./.

Bùi Quốc Dũng