Địa ốc Sài Gòn ghi nhận lãi năm 2020 giảm 34%

Lũy kế năm 2020, TTC Land mang về hơn 918 tỷ đồng doanh thu thuần và 278 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 11% và 34%. Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.056 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thực hiện năm 2019.

Địa ốc Sài Gòn ghi nhận lãi năm 2020 giảm 34% - Ảnh 1

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng mạnh 97% so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản tăng mạnh nhất, từ gần 124 tỷ đồng lên hơn 515 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác cũng đồng. Ngược lại, doanh thu từ dịch vụ bất động sản giảm mạnh từ gần 134 tỷ đồng về hơn 10 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng gần 7 lần lên hơn 992 tỷ đồng khiến TTC Land lỗ gộp hơn 418 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh trong khi các loại chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí tài chính không được tiết giảm. Bù lại, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 104 tỷ đồng.

Kết quả, quí IV/2020, LNST của TTC Land đạt hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 18 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 87 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, TTC Land mang về hơn 918 tỷ đồng doanh thu thuần và 278 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 11% và 34%. Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.056 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thực hiện năm 2019.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản SCR tăng nhẹ 5% lên 11.407 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ hơn 83 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 208 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng gấp đôi lên hơn 2.192 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 20% so với đầu năm về 3.310 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Carillon 7, Jamona Home Resort, Jamona Cầu Tre,...

Huy Đức