Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và cổ tức hấp dẫn

Theo KBSV, doanh thu thuần 2022 của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đạt 8.786 tỷ đồng (tăng 42,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 729 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch năm. Luỹ kế 12 tháng 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 4.065 triệu kWh (tăng trưởng 27,2%). Sản lượng Qc cả năm đạt 3.473,23 triệu kWh, chiếm khoảng 85% sản lượng điện thương phẩm của NT2. Kết quả tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu điện phục hồi tại khu vực miền Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật đối với CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, trong năm 2023 với dự báo tình hình thời tiết sẽ không còn thuận lợi cho thuỷ điện sẽ mở ra dư địa huy động cho nhiệt điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện khí có phát thải thấp hơn so với điện than. Với lợi thế vị trí, KBSV cho rằng NT2 sẽ được ưu tiên huy động trong thời gian tới. Tuy nhiên, NT2 có kế hoạch đại tu tại mức 100.000 giờ và phải tạm ngưng nhà máy trong khoảng hơn 40 ngày nhưng với nhu cầu cao, sản lượng năm 2023 của NT2 vẫn sẽ đạt 3.859 triệu kWh (giảm 5,1% so với năm trước).

Với dòng tiền hoạt động kinh doanh dồi dào và việc hoàn thành nghĩa vụ nợ dài hạn trong năm 2021, NT2 đang sở hữu một vị thế kết quả kinh doanh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi biến động từ chênh lệch tỷ giá cũng như lãi suất như các doanh nghiệp điện khác. KBSV kỳ vọng NT2 tiếp tục duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao cho năm 2023. Công ty mẹ của NT2 là PV Power đang thực hiện cụm dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024 là một điểm tựa vững chắc cho việc NT2 sẽ gia tăng tỷ lệ trả cổ tức của mình.

Dựa trên định giá FCFF và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NT2. Giá mục tiêu là 31.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá tại ngày 27/02/2023.