Eximbank tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu đế trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Eximbank tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng.  
Eximbank tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng.  

Theo đó, NHNN vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.218.606.300.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Eximbank thông qua tại Nghị quyết ngày 26/4/2024 và HĐQT) Eximbank triển khai, tại Nghị quyết số 156/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/5/2024.

NHNN yêu cầu Eximbank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Eximbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 (đã sửa đổi, bổ sung) của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về tình hình kinh doanh quý I/2024, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 24,1% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 661 tỷ đồng. Trong kỳ, nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, mang về cho Eximbank 1.358 tỷ đồng nhờ chi phí lãi giảm gần 26% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, tổng thu nhập ngoài lãi trong quý I của Eximbank lại giảm tới gần 51% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 219 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ ghi nhận giảm 24,4%, xuống còn 110,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lao dốc tới 58,2% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 83,7 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính của Eximbank không thuyết minh chi tiết về hai khoản mục này.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận mức giảm khá mạnh, lao dốc tới 45,7%, xuống chỉ còn 48,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 24,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước hoạt động này cũng ghi nhận lỗ 5,9 tỷ đồng.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần là mảng duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương, tuy nhiên lại đóng góp không đáng kể, chỉ ở mức hơn 300 triệu đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số tiền thu từ nợ đã xử lý hóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro trong quý I là 52,7 tỷ đồng, so với 90,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm, Eximbank đã tiết giảm chi phí hoạt động 9,9% so với cùng kỳ, xuống còn 634,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho nhân viên và chi cho hoạt động quản lý công vụ.

Mặc dù vậy, do thu nhập ngoài lãi lao dốc mạnh, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đã giảm 5,4%, ghi nhận đạt 1.577 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank ghi nhận đạt 943 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong quý I/2024, Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp ba lần cùng kỳ, ở mức 282 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này lao dốc tới 24,1% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 661 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận ở mức 203.585 tỷ đồng, mở rộng thêm 1,1% so với thời điểm hồi đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trưởng 4,7%, lên 147.021 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng thêm 2,1%, đạt 1.569 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, số dư nợ xấu của Eximbank tăng 12,8% so với thời điểm hồi đầu năm, lên mức 4.204 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này tăng từ 2,65% vào cuối năm 2023, lên mức 2,86% vào cuối quý I/2024 , trong khi tỷ lệ bao phủ lại tụt xuống 37,3%. Tiền gửi khách hàng tại Eximbank tăng 2,8% so với cùng kỳ, lên 160.659 tỷ đồng.

Năm 2024, Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỷ đồng, tăng 90,4% so với cùng kỳ. Quy mô tổng tài sản tại cuối năm 2024 mục tiêu mở rộng 11%, ở mốc 223.500 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thực hiện 2023; dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN) đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát ở mức 1,8%.

Tiến Hoàng