Hà Nội: Hội Nông dân xã Ba Trại góp phần tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Hội Nông dân xã miền núi Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội) có 1.820 hội viên, gồm 2 dân tộc Mường và Kinh sinh hoạt tại 10 chi Hội nông dân cơ sở. 5 năm qua, được sự lãnh đạo của Hội Nông dân TP Hà Nội, Hội Nông dân huyện Ba Vì, trực tiếp là sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Ba Trại, toàn thể hội viên nông dân xã Ba Trại đã nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trụ sở xã miền núi Ba Trại, Ba Vì, nơi làm việc của BCH Hội Nông dân xã Ba Trại.
Trụ sở xã Ba Trại, Ba Vì, nơi làm việc của BCH Hội Nông dân xã Ba Trại.

Ông Đinh Công Phu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Ba Trại đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, qua đó giải quyết kịp thời các tồn tại, hạn chế. Tổ chức cho hội viên tham gia ý kiến xây dựng Đảng và giới thiệu hội viên tham gia cấp ủy, HĐND xã, vận động 100% hội viên nông dân trong xã thực hiện tốt quyền bầu cử, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giới thiệu 06 hội viên ưu tú cho các chi bộ phát triển Đảng, đưa tổng số hội viên nông dân là Đảng viên lên 180 người.

Ông Đinh Công Phu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại.
Ông Đinh Công Phu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Trại.

Trong đó, về vận động nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, 5 năm qua đã có hàng ngàn hộ gia đình nông dân  đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét đã có 3.155 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 95 hộ SXKD giỏi cấp thành phố, 400 lượt hộ SXKD giỏi cấp huyện và 2.660 hộ SXKD giỏi cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ Hội nông dân xã đã vận động thành lập 07 mô hình tổ hội nghề nghiệp với 64 thành viên tham gia (gồm 2 chi hội nông dân nghề nghiệp, 4 tổ hội nông dân sản xuất chế biến chè búp khô ở thôn 2, 3 và 1 tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng đào cảnh tại thôn 7).

Các chi, tổ hội hiện đang hoạt động có hiệu quả và đều có qũy hoạt động tổ, hội cho các hội viên khó khăn vay vốn để mở rộng sản xuất. Tổ chức 45 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia (đạt 110% chỉ tiêu được giao)  đồng thời Hội nông dân xã đã tập trung huy động các nguồn vốn vay để hỗ trợ các hội viên phát triển sản xuất, đã quản lý tốt  7 tổ tiết kiệm và  vay vốn ngân hàng CSXH với dư nợ hiện tại là 11.525 triệu đồng cho 263 hộ vay, tăng 5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Vốn NH NN &PTNT có 2 tổ cho vay với tổng dư nợ 7.755 triệu đồng, cho 73 hộ vay, tăng 3,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.  Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã đã mở 4 lớp dạy nghề cho 140 lao động nông thôn với các lớp nghề trồng và chăm sóc chế biến chè, trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề may. 

Một số sản phẩm của Hội Nông dân xã Ba Trại được giới thiệu với khách hàng.
Một số sản phẩm của Hội Nông dân xã Ba Trại được giới thiệu với khách hàng.
Đường giao thông xã Ba Trại được bê tông hóa.
Đường giao thông xã Ba Trại được bê tông hóa.

Xã Ba Trại đã về đích NTM và đang trên đà phấn đấu đến năm 2024 trở thành xã NTM nâng cao. Trong phong trào xây dựng NTM, hội viên nông dân đã tích cực hưởng ứng tham gia, ngoài việc tham gia đóng góp nhiều tiền bạc, ngày công lao động và hiến đất làm đường giao thông, hội viên nông dân còn tích cực đăng ký xây dựng gia đình văn hóa mới, kết quả bình xét có 7.550/8.500 lượt hộ gia đình đã đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới (đạt trên 95%).Cả 10/10 thôn trong xã duy trì tốt hoạt động vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã trồng và  chăm sóc tốt 10 đoạn đường nông dân tự quản trồng cây và hoa các loại 

Ông Bạch Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Trại.
Ông Bạch Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Trại.

Ông Bạch Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Trại đánh giá, mặc dù còn có một số hạn chế nhất định, song trong nhiệm kỳ qua Hội nông dân xã Ba Trại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã đã có 2 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương, BCH Hội Nông xã được Hội Nông dân TP Hà Nội tặng Bằng khen, 5 tập thể hội được Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy  khen, 9 lượt tập thể và 6 cá nhân được Hội Nông dân huyện Ba Vì khen thưởng, 400 hộ gia đình nông dân được cấp giấy chứng nhận hộ SXKD giỏi cấp huyện. Hội Nông dân xã Ba Trại là lực lượng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong  xã xây dựng xã Ba Trại không ngừng phát triển và đổi mới.

Trường Sơn - Minh Đông/ VP Tây Bắc