Hà Nội: Xã Tòng Bạt phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023

Tòng Bạt là xã vùng đồi gò ven sông của huyện Ba Vì (Hà Nội) nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nghề phụ chưa phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ/ĐU ngày 27/1/ 2022 của Đảng ủy xã Tòng Bạt, năm 2022 vừa qua địa phương vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được, vừa tập trung phấn đấu với mục tiêu đến cuối năm 2024 xã Tòng Bạt sẽ về đích NTM nâng cao.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tòng Bạt.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tòng Bạt.

Trong năm 2022, về phát triển kinh tế xã hội, với tổng giá trị sản xuất đạt 622,33/571,15 tỷ đồng, đạt 108,96% kế hoạch năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu từ nông nghiệp chỉ chiếm 23,75%, thu từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 37,2%, thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ chiếm 39,05%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,84 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 17 hộ, 73 hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều còn 42 hộ (tỷ lệ 1,9%)

Về văn hóa xã hội đạt được kết quả tích cực, có 4/6 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, 93,6% hộ gia đình đăng ký đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các nhà trường đảm bảo tốt công tác dạy và học, 3/3 nhà trường duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Về y tế đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân,tích cực trong công tác phòng chống dịch covid 19. Công tác an ninh, quân sự đảm bảo tốt, phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Khu dân cư trung tâm xã.
Khu dân cư trung tâm xã.
Nhà văn Hà Nội thôn Tòng Lệnh 2 mới xây dựng.
Nhà văn Hà Nội thôn Tòng Lệnh 2 mới xây dựng.

Về tiến độ xây dựng NTM nâng cao, đến tháng 12/ 2022 xã Tòng Bạt đã đạt được 9/19 tiêu chí (gồm Quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, y tế, nghèo đa chiều). Có 6 tiêu chí cơ bản đạt (gồm:giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, lao động, giáo dục và đào tạo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh).

Còn 4 tiêu chí chưa đạt (gồm: cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm). Để đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, ngay từ đầu năm 2022 UBND xã đã có quyết định số 105/QĐ -UBND ngày 7/2/ 2022 về việc thành lập Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao, xây dựng và triển khai kế hoạch đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức xã, các ngành, đoàn thể và các thôn. 

Đặc biệt, gắn công tác xây dựng NTM nâng cao với công tác phát động phong trào và tổ chức cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh,sạch, đẹp, an toàn". Kết quả đã tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền1.197.100.000,xây dựng tuyến  đường trồng hoa chiều dài 2.730m, "Hàng cây nông dân" dài hơn 300m với 67 cây bóng mát, trồng mới 150 cây xanh nơi công cộng, vẽ 288,2m2 tranh tường, dựng 80 pano biển hiệu, lắp đặt 1000 đế cắm cờ, lắp 312 bóng đèn chao chiếu sáng bằng nguồn xã hội hóa, duy trì vệ sinh thứ 7 hàng tuần thu hút hơn 5.390 lượt người tham gia...

Ông Dương Đức Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tòng Bạt.
Ông Dương Đức Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tòng Bạt.

Ông Dương Đức Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tòng Bạt đánh giá, những kết quả đạt được nêu trên mới chỉ là bước đầu, năm 2023, xã Tòng Bạt tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, phấn đấu tổng thu nhập toàn xã đạt 652,15 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 4,79%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,1triệu đồng/người/năm, phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng xã  Tòng Bạt không ngừng phát triển giàu đẹp,văn minh.

Trường Sơn/ VP Tây Bắc

Từ khóa:
#h