Hà Tĩnh: Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 12.000 tỷ đồng

Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng thu ngân sách nhà nước sơ bộ tính đến ngày 15/9/2023 đạt 12.050,54 tỷ đồng (giảm 14,81% so với cùng kỳ).

Theo đó, tổng thu ngân sách đến địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 đạt thấp so với cùng kỳ (giảm 14,81%). Trong đó, thu nội địa đạt 6.126,56 tỷ đồng (chiếm 75,92 % trong tổng thu) giảm 3,41% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, một số sắc thuế giảm mạnh so với cùng kỳ như: Các khoản thu về nhà đất đạt 1325,16 tỷ đồng (giảm 43,76%); thuế thu nhập cá nhân đạt 249,16% giảm 37,83%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 56,74 tỷ đồng (giảm 18,28%)...

Không chỉ thu nội địa, thu hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày 15/9/2023 đạt 5.836,59 tỷ đồng (chiếm 48,43% tổng thu) giảm 22,89% so với cùng kỳ. Được biết, do chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới nên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong SXKD những tháng đầu năm dẫn đến nguồn thu ngân sách của Hà Tĩnh bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (FHS – Formosa Hà Tĩnh).
Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (FHS – Formosa Hà Tĩnh).

Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn; thị trường bất động sản chậm phục hồi, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, rút lui khỏi thị trường tăng cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cũng làm giảm thu ngân sách.

Tuy vậy, việc Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoạt động trở lại sau gần 2 năm gặp sự cố; Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh đã chính thức sản xuất... đây được kỳ vọng là một trong những nhân tố giúp Hà Tĩnh bứt phá trong chặng đua thu ngân sách những tháng còn lại năm 2023. Hay các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, Công ty CP Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng… hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp lớn cho thu ngân sách nội địa của Hà Tĩnh.

Mặc dù thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn nhưng việc điều hành và thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương của Hà Tĩnh cơ bản đảm bảo triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát sinh cũng như các nhiệm vụ bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương.

Chi ngân sách Nhà nước tiếp tục tập trung ưu tiên cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tổng chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/9/2023 đạt 15.927,81 tỷ đồng tăng 20,11% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nguồn chi thì chi đầu tư phát triển đạt 7.595,26 tỷ đồng chiếm 47,69% tổng chi, tăng 41,80% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 8.226,39 tỷ đồng chiếm 51,65% tổng chi, tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2022.

Những tháng cuối năm, để đạt được mục tiêu đã đề ra cần chỉ đạo các đơn vị tập trung các phương hướng, giải pháp đổi mới, sáng tạo để khắc phục những khó khăn, đoàn kết, chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, phấn đấu thu NSNN đạt mức cao nhất.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, tổ chức phân tích, đánh giá lại nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua công tác chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi, các dự án đầu tư mới phát sinh.

Hoài Thanh