Hòa Bình: Thị trấn Ba Hàng Đồi đang từng ngày đổi thay phát triển kinh tế xã hội vững chắc

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, UBND thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

Khu trung tâm thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).
Khu trung tâm thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).

Trao đổi với phóng viên, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Hàng Đồi, cho biết: “trong 9 tháng đầu năm 2022, phải chịu sự tác động do tình hình dịch bệnh Covid - 19 xảy ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân trên địa bàn thị trấn. Xong dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban của huyện, sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động giám sát có hiệu quả của HĐND, sự phối hợp có hiệu quả của UBND thị trấn với các tổ chức đoàn thể, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chất lượng hoạt động giáo dục được duy trì và nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo”.

Theo ông Tuấn cho biết thêm, về công tác cải cách hành chính được quan tâm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định một cửa điện tử. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đơn thư của công dân được giải quyết kịp thời. Công tác chỉ đạo điều hành được đổi mới, sát thực nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị trấn Ba Hàng Đồi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 và thực hiện Kế hoạch quý 3 năm 2022 của UBND thị trấn. Qua quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế tổng giá trị sản xuất ước đạt 354.987 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch; cơ cấu kinh tế trên lĩnh vực nông lâm nghiệp ước đạt 70.997 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch; công nghiệp xây dựng ước đạt 127.795 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch; dịch vụ ước đạt 156.195 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch; thu nhập bình quân ước đatk 43,6 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch.

Bên cạnh đó, về kết quả sản xuất cây trồng ngắn ngày trên địa bàn thị trấn có tổng diện tích gieo trồng 591,5/ 645 ha đạt 91,7% kế hoạch; cây ăn quả với tổng diện tích 267 ha trong đó cây ăn quả có múi cam 175 ha, bưởi 67 ha, Than h Long diện tích 25 ha cho thu hoạch lứa thứ 6 ước tính sản lượng cả năm 30 tấn.

Về công tác chăn nuôi - Thú y trên địa bàn thị trấn trong 9 tháng đầu năm được triển khai các công văn đôn đốc hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, duy trì và tăng về số lượng đầu đàn. Tích cực trong công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm để đạt được kết quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với khuyến nông - khuyến lâm thị trấn xây dựng 2 mô hình chăn nuôi mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGap với tổng số hộ tham gia 10 hộ nuôi 7000 con gà. Mô hình vỗ béo cho bò thịt và xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học với tổng số hộ tham gia là 8 hộ, nuôi 90 con bò.

Trong đó, công tác thú y của thị trấn đã tổ chức rà soát, lập danh sách thu và thực hiện quản lý, sử dụng các loại quỹ năm 2022 trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 theo đúng kế hoạch của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Tổ chức rà soát, lập danh sách phục vụ việc lập kế hoạch và quản lý sử dụng các loại quỹ khác năm 2022 trên địa bàn. Đã triển khai kế hoạch thu các loại quỹ khuyến học, phòng chống thiên tai. Phối hợp với các ngành thực hiện việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…

Thực hiện quy ước khu dân cư, người dân thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Thực hiện quy ước khu dân cư, người dân thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Đặc biệt, trong công tác Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Công an thị trấn, công chức chuyên môn và tổ chức quản lý hoạt động bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, các trường hợp tự ý thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Hướng dẫn công dân hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản và hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo quy định. Triển khai cấp trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 07 khu dân cư Đồi, Vai, Quyết Tiến, Vôi, Ba Bường, Lộng, Đệt tổng 370 giấy chứng nhận.

Về công tác giao thông, thủy lợi, đèn chiếu sáng được tiếp tục phát động chiến dịch giao thông đợt 1/2021 nhân dân tích cực lao động dọn dẹp vệ sinh đường ngõ xóm, nạo vét mương nội đồng đảm bảo cho vụ đông xuân 2021 - 2022. Kiểm tra các xứ đồng đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nhân dân gieo trồng theo mùa vụ. Tổ chức sửa chữa, đảm bảo cung cấp điện thắp sáng công cộng khu vực trung tâm và 5 khu dân cư. Công tác xây dựng đô thị văn minh tiếp tục tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn đô thị văn minh trên địa bàn. Chỉ đạo khu dân cư Đoàn Kết, khu dân cư Vai hoàn thiện các 11/11 tiêu về khu dân cư kiểu mẫu và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Tiếp đó, về công tác giáo dục và đào tạo các trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm học 2022 - 2023 số học sinh, số lớp các cấp được ổn định đã huy động 100%, số cháu trong độ tuổi đến trường, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất đầu tư nâng cấp. Các nhà trường tích cực chỉnh trang khuôn viên trường, lớp học.

Hình ảnh đẹp trong Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).
Hình ảnh đẹp trong Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).

Lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thị trấn được tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn hóa trên địa bàn trong dịp sau Tết Nguyên đán năm 2022. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên. Duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong một số tình huống xảy ra. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân và công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tham mưu cho UBND thị trấn về quân sự quốc phòng tại phường về công tác phòng chống lụt bão.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn trong 9 tháng đầu năm 2022 được giữ vững ổn định. Các phương án bảo vệ trật tự Tết Nguyên đán, các sự kiện chính trị trên địa bàn đã được triển khai thực hiện đảm bảo an toàn. Các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Bằng các giải pháp hiệu quả thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Ba Hàng Đồi đã và đang thể hiện quyết tâm, thực hiện thắng lợi định hướng phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022, bứt phá đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tú Vũ - Văn Hiếu/Văn phòng Tây Bắc

Từ khóa:
#h