Hưng Thịnh Incons (HTN) lùi lịch trả cổ tức năm 2021 nhằm tối ưu hóa nguồn tiền

Theo phương án chia cổ tức, doanh nghiệp lên phương án trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 25/11/2022. 

Hưng Thịnh Incons (HTN) lùi lịch trả cổ tức năm 2021 nhằm tối ưu hóa nguồn tiền - Ảnh 1

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021.

Lý do được doanh nghiệp đưa ra nhằm rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện thanh toán cổ tức sang ngày 01/07/2024, thay vì ngày 28/02/2023 như đã thông báo trước đó.

Các nội dung khác liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2021 được giữ nguyên và không thay đổi theo Nghị quyết số 09, bao gồm cả ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

Theo phương án chia cổ tức, doanh nghiệp lên phương án trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.200 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 25/11/2022. 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty đạt 9.053 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tăng khoản mục tài sản ngắn hạn. Là đơn vị tổng thầu của hơn 20 dự án đang triển khai trên địa bàn cả nước, Công ty ghi nhận tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trong kỳ với mức tăng lần lượt là 17% và 54%, theo đó tài sản ngắn hạn cũng tăng 19% lên 8.456 tỷ đồng. Nhằm quản lý rủi ro và cân bằng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn, việc kiểm soát thu hồi công nợ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo BCTC hợp nhất Quý 4/2022, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.215 tỷ đồng (-54% y-o-y) và LNST là -45 tỷ đồng (-146% y-o-y).

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 5.465 tỷ đồng (-11% y-o-y) và LNST đạt 88 tỷ đồng (-63% y-o-y), lần lượt hoàn thành 73% và 33% kế hoạch kinh doanh đề ra. Biên lợi nhuận gộp cả năm duy trì ở mức 8% nhờ vào các biện pháp kiểm soát chi phí giá vốn nhưng chi phí hoạt động và chi phí lãi vay tăng khiến biên lợi nhuận ròng giảm chỉ còn 2%. Kết quả này phản ánh thực trạng chung đầy khó khăn, thách thức của toàn ngành.

Liên quan đến nguồn vốn hoạt động kinh doanh, các công ty xây dựng có xu hướng sử dụng các khoản vay ngắn hạn và người mua trả tiền trước để tài trợ cho các khoản thanh toán, ứng trước cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Các chỉ số thanh toán bao gồm hệ số thanh toán hiện thời và thanh toán lãi vay vẫn được kiểm soát ở mức 1,1 và 1,6 lần. Với sự linh hoạt điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ sản xuất kinh doanh, Công ty đã hoàn thành bàn giao dự án Q7 Saigon Riverside Complex đúng tiến độ và bước đầu bàn giao những sản phẩm đầu tiên của Richmond Quy Nhon theo đúng cam kết với chủ đầu tư; qua đó củng cố uy tín để tiếp tục trở thành tổng thầu của các dự án lớn khác như Hanoi Melody Residences, FiveSeasons Homes - Vung Tau Central Beach, phân khu cao cấp Hollywood Hills của dự án MerryLand Quy Nhơn.