Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Cam Thượng đẩy mạnh tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đến Cam Thượng, xã vùng đồi gò ven sông của huyện Ba Vì (Hà Nội), vào thời điểm này, được chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của địa phương mới thấy được hiệu quả của sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cam Thượng.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cam Thượng.

Ông Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Thượng cho biết, tính đến hết năm 2022, xã Cam Thượng đã đạt được 12/19 tiêu chí NTM nâng cao, 05/19 tiêu chí cơ bản đạt và 02/19 tiêu chí đang tiếp tục phấn đấu, tổng số điểm chấm đạt 85,25/100 điểm.

Ông Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Thượng.
Ông Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Thượng.

Những khó khăn mà địa phương cần khắc phục hiện nay, đó là trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, còn trông chờ vào đầu tư của nhà nước. Thu nhập của địa phương chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề phụ chưa phát triển, công tác quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch chung, công tác quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều khó khăn, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Ông Quách Văn Phong trao đổi với phóng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Cam Thương.
Ông Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao đổi với phóng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Cam Thượng.

Nhận thức rõ khó khăn trên, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã đã tích cực vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, vừa tích cực phát triển kinh tế xã hội, vừa tập trung xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, với phương châm làm tới đâu chắc tới đó, thực hiện khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng" trong xây dựng NTM nâng cao.

Trường Tiểu Học xã Cam Thượng.
Trường Tiểu Học xã Cam Thượng.
Trạm Y tế xã Cam Thượng.
Trạm Y tế xã Cam Thượng.
Đoạn đường tranh bích họa.
Đoạn đường tranh bích họa.

Về kinh tế xã hội, năm 2022 tổng thu nhập đạt 445 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm,tăng 17% so với năm trước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu từ công nghiệp , xây dựng chiếm 55,52%, tăng 9%; kinh doanh dịch vụ chiếm 21,46%, tăng 12%; còn lại thu từ nông lâm thủy sản chỉ chiếm 23,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,1triệu đồng/55 triệu đồng so với chỉ tiêu được giao, số hộ nghèo chỉ còn 11 hộ, giảm 4 hộ so với năm trước. Về thực hiện các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đạt kế tốt, số hộ gia đình văn hóa đạt 94,2%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 100%.

Về công tác an ninh quốc phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao...Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, địa phương đã thực hiện có kết quả phong trào " Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn" tạo nên diện mạo mới cho địa phương trong tiến trình xây dựng NTM nâng cao, với tiến độ như hiện nay, hy vọng xã Cam Thượng sẽ về đích NTM nâng cao đúng tiến độ đã đề ra.

Trường Sơn/ VP Tây Bắc

Từ khóa:
#h