Huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc khen thưởng 10 tỷ đồng cho huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng.
Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng.

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 27/4/2022.

Theo đó, Hà Tĩnh trích 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM năm 2021 chưa sử dụng được chuyển sang năm 2022 (tại Mục XIII Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh) để khen thưởng cho huyện Hương Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

Là một huyện biên giới với xuất phát điểm khá thấp, đòi sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Hương Sơn đã chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng và đạt những kết quả nổi bật.

Cam bù một đặc sản, tiềm năng phát triển của huyện Hương Sơn.
Cam bù một đặc sản, tiềm năng phát triển của huyện Hương Sơn.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2010 đến nay, diện mạo nông thôn huyện Hương Sơn ngày càng chuyển biến rõ nét. Kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Đến nay, huyện Hương Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011.

Được biết, đến nay Hà Tĩnh có 7 huyện đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, gồm: Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn.

Diễm Phước

Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: